Boende för internationella gästforskare

Bostadsförmedlingen kan förmedla bostad till internationella gästforskare. Institutionen/enheten anmäler behov via Bostadsförmedlingens formulär.

Har din institution behov av bostad till en internationell gästforskare? Gör så här:

  1. Anmäl behovet via formuläret Förfrågan bostad. Ansökan är det formella intyget att personen är behörig att få en bostad förmedlad via Umeå universitet. Obs. Viktigt att återkoppla till Bostadsförmedlingen om uppgifterna i förfrågan bostad ändras.
  2. Ett förslag på bostad skickas till den bostadssökande och information skickas till institutionens kontaktperson. Den bostadssökande måste svara inom tre dagar, sedan går erbjudande vidare till nästa person i kön.
  3. Om förslaget accepteras, skickas ett kontrakt till den bostadssökande som undertecknar kontraktet, skannar in och skickar tillbaka det till Bostadsförmedlingen. Information skickas även till institutionens kontaktperson.
  4. Efter att kontraktet returnerats skickas en faktura till hyresgästen via e-post. Hyran ska betalas i förväg och alla uppgifter för det finns på fakturan.
  5. Hyresgästen får en förfrågan om när den väntas anlända till Umeå och meddelar ankomstdag. I svarsmejlet till hyresgästen finns information om var och hur hyresgästen får tillgång till sin nyckel. Information skickas även till institutionens kontaktperson.

Vad gäller för anställd respektive ej anställd

En förmedling av andrahandskontrakt kan ske till en internationell forskare, post doc eller gästlärare som har egen försörjning.

För internationell personal som erbjudits anställning vid Umeå universitet ska ett förstahandskontrakt upprättas.

Institutionen/enheten anmäler behov via Bostadsförmedlingens formulär både för personer med anställning vid Umeå universitet och för personer med egen försörjning.

 

Hyran

Hyran är fastställd via beslut av universitetsdirektör till en ersättningsmodell förenlig med hyreslagen som innebär att hyresgästen betalar en skälig hyra för sin bostad som den hyr av Bostadsförmedlingen. Modellen innebär att hyresgästen betalar en grundhyra plus 15 procent för möblering. Utöver detta betalar hyresgästen för fastställd service, till exempel bredband, el abonnemang, flyttstädning, enligt principen för full kostnadstäckning. Bostadsförmedlingen tar ut en avgift av berörd institution om 4 000 kronor per kontrakt för att lösa bostadsfrågan för institutionens internationella personal och gästforskare.

Relaterad information

Frida Fjellström
2021-06-14