Renovering Naturvetarhuset

Just nu genomförs en rad mindre byggprojekt i Naturvetarhuset. Vi bygger fler grupprum, målar om, byter golv, renoverar hörsalar och lärosalar och byter ventilationsaggregat.

På gång på Område 1

Nu är alla byggnadsarbeten besiktade i lärosalarna N200 N210 och N230. En del ventilationsarbeten pågår fortfarande i källaren, det är inte mycket kvar men det kommer påverka N200 och N300 en stund till. Innan vårterminen börjar kan vi återgå till ordinarie ventilation.

På gång på Område 2

Till följd av att arbetet med att sanera golven från asbest var så störande och kostsamt har det beslutats att vi inte ska renovera golvet i korridoren på plan 4 i det här skedet och arbetet skjuts tills vidare på framtiden. Vi avser fortfarande att måla väggarna i korridoren och hänga en ny belysning i taket på korridoren men detta påverkar inte framkomligheten nämnvärt.

Från och med V.2 till och med V.4 hänger vi upp ny ventilation och det innebär en del sporadisk borrning i betongbjälklaget. Nivån är ungefär som när den nyinflyttade grannen ovanför ska hänga tavlor, jag tror att de flesta kan relatera till hur det låter. Även under V.50 och V.51 kan en del borrning ske men det mesta bedöms komma efter årsskiftet. Övriga arbeten så som eldragning, målning och golvläggning låter i regel inte så mycket. Arbetena är planerade att besiktas V.5.

Vi har också fått en till beställning på att göra en RWC i mittkärnan, något som märkligt nog har saknats på plan 4 i NC fram tills nu. Där kommer samma saneringsarbete behöva utföras som det har gjorts på övriga ytor och det är planerat preliminärt till nästa helg (helgen V.49). Det kommer även att göras håltagning för avloppet ner mot våning 3 och i taket på våning 3 ska det kopplas ihop avlopp. Under några dagar i början på nästa år påverkar det yta på våning 3 där det är en WC.

Under bygget kommer det att vara spring i fläktrummet på våning 5 men det ser inte ut att behöva göras några driftstopp.

Område 1

Här bygger vi om de tre lärosalarna N210, N220 och N230 till två salar: N210 och N230. Samtidigt byggs den stora hörsalen N200 om till en aktiv kunskapsmiljö. I samband med detta utför Akademiska Hus underhållsarbete på ventilationen i N200 samt N300 på plan 3. Hörsal N300 får hjälp att andas medan arbeten pågår. En del störningar kan förekomma i form av borrning osv. Område 1 färdigställs i november.

Område 2

På våning 4 ställer vi iordning en lärosal till Arbetsterapi med tillhörande ytor i mittkärnan, vi kompletterar våningen med en ny RWC och korridoren får nya ytskikt. Det kommer att förekomma en del oljud och arbetet i korridoren kommer tidvis att hindra framkomligheten.

 

Foto:

Har du frågor, kontakta

Christina Wink
lokalplanerare,
Lokalförsörjningsenheten
090-786 53 20
christina.wink@umu.se

Agneta Nilsson
projektledare,
Akademiska Hus
agneta.nilsson@akademiskahus.se

Frida Fjellström
2019-12-02