Renovering Naturvetarhuset

Just nu genomförs en rad mindre byggprojekt i Naturvetarhuset. Vi bygger fler grupprum, målar om, byter golv, renoverar hörsalar och lärosalar och byter ventilationsaggregat.

På gång på område 1:

Vecka 38 har det sanerats och demonterats ventilationskanaler i korridoren utanför lärosalarna. Golvläggarna har spacklat golv för att kunna lägga matta.

Vecka 39 kommer snickarna att göra klart väggar och ventilation ska sättas fast i tak vilket kan komma att upplevas störande.

Område 1

Här bygger vi om de tre lärosalarna N210, N220 och N230 till två salar: N210 och N230. Samtidigt byggs den stora hörsalen N200 om till en aktiv kunskapsmiljö. I samband med detta utför Akademiska Hus underhållsarbete på ventilationen i N200 samt N300 på plan 3. Hörsal N300 får hjälp att andas medan arbeten pågår. En del störningar kan förekomma i form av borrning osv. Område ett färdigställs i november.

Område 2

Vi bygger fem nya grupprum på plan 3 och uppgraderar ventilationen i äldre grupprum. Huvudstråket från KBC på plan 3 får nya ytskikt. På plan 4 ställer vi iordning lärosalar till Samhällsmedicin och rehabilitering samt till Arbetsterapi. Även korridoren på plan 4 får nya ytskikt. Arbeten i korridorer kommer delvis att hindra framkomligheten. Även här kan det tidvis komma att låta en del. Plan 3 färdigställs i september. Plan 4 färdigställs innan årsskiftet.

 

Foto:

Har du frågor, kontakta

Johanna Westberg
lokalplanerare,
Lokalförsörjningsenheten
090-786 76 02
johanna.westberg@umu.se

Agneta Nilsson
projektledare,
Akademiska Hus
agneta.nilsson@akademiskahus.se

Frida Fjellström
2019-09-23