Renovering av hörsalar i Lindellhallen

Hörsalarna i Lindellhallen fyllde 50 år förra året. De har inte genomgått några större renoveringar sedan dess. Men nu är det dags.

På gång vecka 42

Entreprenören påbörjar rivning av golvmattor och träväggar samt eventuellt ett projektorrum. I det ingår elkablar, el-centraler med mera. Ingen tyngre rivning planeras, så det bör inte bli problem med buller.

Ändrad placering av personalbodar

Tidigare var det tänkt att en del av Samhällsvetarhusets parkering skulle användas till att ställa personalbodar på. Det är ändrat och bodarna kommer istället att stå vid Humanisthuset vid Petrus Laestadius väg.

Kartan visar vilket område i Lindellhallen som kommer att vara stängt under ombyggnaden samt var personalbodarna kommer att stå.

Karta över byggområdet

Foto:

 

Vad ska göras?

Hörsal A, C och D kommer att utrustas med nya hörsalsstolar med c-c mått 600 mm istället för det nuvarande måttet 550 mm. Det innebär en bättre komfort samt bredare skrivskivor. Samtliga stolar kommer att utrustas med eluttag.

Hörsal B kommer att utformas för ett mer flexibelt arbetssätt där det finns möjlighet att växla mellan föreläsning och arbete i mindre grupper.

Översikt av hur hörsalarna i Lindellhallen ska se ut efter ombyggnad

Foto:

Vem utför renoveringen?

Akademiska Hus har utsett entreprenörer för renoveringen av hörsal A-D.
OF-bygg och Caverion är anlitade att utföra entreprenaden i samverkan med Akademiska Hus.

När kommer hörsalarna att stängas för ombyggnad?

Hörsal B och C är stängda sedan en tid tillbaka. Under sommaren kommer även hörsal A och D att stänga, de öppnas dock under en femveckorsperiod från terminsstart. Bokning sker i TimeEdit.

Från och med den 7 oktober 2019 är samtliga hörsalar i Lindellhallen stängda för ombyggnad.

När är salarna färdiga?

Hörsalarna öppnas igen inför höstterminsstart 2020.

Har du frågor, kontakta

Mats Johansson
Lokalplanerare, Lokalförsörjningsenheten
090-786 51 40
mats.x.johansson@umu.se

Frida Fjellström
2019-10-11