Renovering av hörsalar i Lindellhallen

Hörsalarna i Lindellhallen fyllde 50 år förra året. De har inte genomgått några större renoveringar sedan dess. Men nu är det dags.

Försenad öppning av hörsal A i Lindellhallen

Leverantören har meddelat att de inte kommer att kunna leverera och montera hörsalsstolarna i hörsal UB.A.210 (hörsal A) förrän vecka 38. Hörsal UB.A.210 (hörsal A) kan därför tas i bruk först den 21 september. Bokningar är flyttade till Aula Nordica. Övriga hörsalar i Lindellhallen kan användas från höstterminens start.

Nu är hörsalarna i Lindellhallen snart klara att börja användas.

Hörsal A, C och D har utrustats med nya stolar för bättre komfort samt bredare skrivskivor. Samtliga stolar har utrustats med eluttag. Hörsal B har utformats för ett mer flexibelt arbetssätt där det finns möjlighet att växla mellan föreläsning och arbete i mindre grupper.

Tekniken i salarna är uppgraderad och medger nu streaming via UmU-play. Studenter kan välja att ta del av undervisningen online istället för i salen, möjlighet finns även att sända en föreläsning ut till fler av hörsalarna.

- Bygget flyter på bra och hörsalarna är klara i tid innan terminsstart, berättar Mats Johansson, lokalplanerare på Lokalförsörjningsenheten.

Den 24–28 augusti kommer det att finnas möjlighet för intresserade att bekanta sig med lokalerna och tekniken i salarna. Mer information om det kommer under augusti. Det går redan nu att boka salarna inför höstterminen.

Med anledning av universitetets nya skyltprogram kommer salarna att byta namn enligt nedan.

UB.A.210, Lindellhallen 1 = Hörsal A
UB.A.220, Lindellhallen 2 = Hörsal D
UB.A.230, Lindellhallen 3 = Hörsal C
UB.A.240, Lindellhallen 4 = Hörsal B

Hörsal A.

Foto:

Hörsal B.

Foto:

Hörsal D.

Foto:

Hörsal C.

Foto:

 

Foto:

När är salarna färdiga?

Hörsalarna öppnas igen inför höstterminsstart 2020.

Byggområdet 

Kartan visar vilket område i Lindellhallen som kommer att vara stängt under ombyggnaden samt var personalbodarna kommer att stå.

Karta över byggområdet

Foto:

 

Vem utför renoveringen?

Akademiska Hus har utsett entreprenörer för renoveringen av hörsal A-D.
OF-bygg och Caverion är anlitade att utföra entreprenaden i samverkan med Akademiska Hus.

När kommer hörsalarna att stängas för ombyggnad?

Från och med den 7 oktober 2019 är samtliga hörsalar i Lindellhallen stängda för ombyggnad.

Har du frågor, kontakta

Mats Johansson
Lokalplanerare, Lokalförsörjningsenheten
090-786 51 40
mats.x.johansson@umu.se

Frida Fjellström
2020-08-12