Upphandling av AV-utrustning

Verksamheter vid Umeå universitet som ska köpa AV-utrustning erbjuds konsultation.

Syftet med konsultationen är att förenkla för verksamheterna, få en gemensam standard på utrustningen samt för att förse Upphandlingsenheten med korrekta underlag.

Universitetsservice hjälper kostnadsfritt till med konsultation vid inköp av AV-utrustning för standardlokaler. För lokaler där AV-utrustningen avviker från standard hjälper Universitetsservice till via konsult, mot kostnad.

Beställande verksamhet ansvarar för upprättande av kravställning av önskade funktioner. Vid kravställning för undervisningslokaler i ombyggnadsprojekt råds verksamheten att anlita Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) som konsultstöd för rumsdidaktiska frågor.

Verksamheten kontaktar Universitetsservice som avropar ramavtalskonsult för upprättande av beställningsunderlag. AV-konsult upprättar underlag på bas av verksamhetens kravställning. Upphandlingsenheten genomför upphandlingsprocess.

I nybyggnadsprojekt eller större ombyggnadsprojekt

I nybyggnadsprojekt eller större ombyggnadsprojekt sker framtagande av funktionsbeskrivning AV med fördel parallellt med framtagande av rumsfunktionsprogram. Ansvarig lokalplanerare har samordningsansvar och ansvarar för att avropa ramavtalskonsult för upprättande av beställningsunderlag.

kontaktinformation

Har du frågor eller vill ha hjälp med inköp av AV-utrustning? Skicka ett mejl till: avkonsult@umu.se

Frida Fjellström
2023-12-29