Godsadresser

Instruktion för att ange adress:

Hus
Umeå universitet
Attn:
Godsadress
Postnummer Umeå

Hus

Typ av försändelse

Godsadress

Postnummer och ort

Arkitekthögskolan Pall och paket Godsmottagning KC, Östra Strandgatan 28A 903 33 Umeå
Beteendevetarhuset och Norra Beteendevetarhuset  Pall och paket  Mediagränd 14 907 36 Umeå
Bildmuseet  Pall och paket  Godsmottagning KC, Östra Strandgatan 28A 903 33 Umeå
Biologihuset  Pall och paket Linnaeus väg 9 907 36 Umeå
Designhögskolan  Pall och paket  Godsmottagning KC, Östra Strandgatan 28A 903 33 Umeå
Fysikhuset 

Pall 

Linnaeus väg 20 907 36 Umeå
Paket Linnaeus väg 24 907 36 Umeå
Förvaltningshuset och Universitetsledningshuset  Pall och paket  Universitetstorget 14 907 36 Umeå 
Humanisthuset  Pall  Humanioragränd 8 907 36 Umeå
Paket Biblioteksgränd 3 907 36 Umeå
Idrottsmedicin Paket  Linnaeus väg 9 907 36 Umeå
KBC-huset och Kemiförrådet Pall och paket  Linnaeus väg 8 907 36 Umeå
Konsthögskolan Pall och paket  Godsmottagning KC, Östra Strandgatan 28A 907 33 Umeå
Konstnärligt campus godsmottagning  Pall och paket  Godsmottagning KC, Östra Strandgatan 28A 907 33 Umeå
Kunskapens hus  Pall och paket Lasarettsbacken 7

907 46 Umeå
Lärarutbildningshuset  Pall och paket  Universitetstorget 30 907 36 Umeå
MIT-huset  Pall och paket  Linnaeus väg 49 907 36 Umeå
Naturvetarhuset  Pall Linnaeus väg 33 907 36 Umeå
Paket Johan Bures väg 14 907 36 Umeå
Polisutbildningshuset Pall och paket Mediagränd 4 907 36 Umeå

Samhällsvetarhuset

Pall och Paket

Biblioteksgränd 10

907 36 Umeå

Skellefteå campus

Pall och paket

Bockholmsvägen 23

931 87 Skellefteå

Tandteknik

Pall och paket Hamrinsvägen 4 903 33 Umeå
Teknikhuset Pall och paket Linnaeus väg 34 907 36 Umeå
UCCB-huset  Pall  Johan Bures väg 5 907 36 Umeå
Paket  Servicegränd 8 907 36 Umeå
Umeå Marina forskningscentrum (UMF) Pall och paket Norrbyn 557  905 71 Hörnefors

Umeå universitetsbibliotek (UB)

Pall och paket

Mediagränd 24

901 74 Umeå

Universum/Aula Nordica Pall  Servicegränd 12  907 36 Umeå
Paket  Servicegränd 10 907 36 Umeå
Örnsköldsvik campus Pall och paket Lassarettsgatan 7 891 33 ÖrnsköldsvikFrida Fjellström
2023-01-25