Godsadresser

Instruktion för att ange adress:

Hus
Umeå universitet
Attn:
Godsadress
Postnummer Umeå

Hus

Typ av försändelse

Godsadress

Postnummer och ort

Arkitekthögskolan Pall och paket Godsmottagning KC, Östra Strandgatan 28A 903 33 Umeå
Beteendevetarhuset och Norra Beteendevetarhuset  Pall och paket  Mediagränd 14 907 36 Umeå
Bildmuseet  Pall och paket  Godsmottagning KC, Östra Strandgatan 28A 903 33 Umeå
Biologihuset  Pall och paket Linnaeusväg 9 907 36 Umeå
Designhögskolan  Pall och paket  Godsmottagning KC, Östra Strandgatan 28A 903 33 Umeå
Fysikhuset 

Pall 

Linnaeus väg 20 907 36 Umeå
Paket Linnaeus väg 24 907 36 Umeå
Förvaltningshuset och Universitetsledningshuset  Pall och paket  Universitetstorget 14 907 36 Umeå 
Humanisthuset  Pall  Humanioragränd 8 907 36 Umeå
Paket Biblioteksgränd 3 907 36 Umeå
Idrottsmedicin Paket  Linnaeus väg 9 907 36 Umeå
KBC-huset och Kemiförrådet Pall och paket  Linnaeus väg 8 907 36 Umeå
Konsthögskolan Pall och paket  Godsmottagning KC, Östra Strandgatan 28A 907 33 Umeå
Konstnärligt campus godsmottagning  Pall och paket  Godsmottagning KC, Östra Strandgatan 28A 907 33 Umeå
Lärarutbildningshuset  Pall och paket  Universitetstorget 30 907 36 Umeå
MIT-huset  Pall och paket  Linnaeus väg 49 907 36 Umeå
Naturvetarhuset  Pall Linnaeus väg 33 907 36 Umeå
Paket Johan Bures väg 14 907 36 Umeå

Samhällsvetarhuset 

Pall och Paket

Biblioteksgränd 10

907 36 Umeå

Teknikhuset Pall och paket Linnaeus väg 34 907 36 Umeå

UB

Pall och paket

Mediegränd 20

907 36 Umeå

Universum  Pall och paket Servicegränd 10  901 87 Umeå
Frida Fjellström
2020-11-27