Säkerhet och trygghet på campus

Om du vill rapportera en händelse eller komma i kontakt med olika personer inom säkerhet ringer du universitetets säkerhetsnummer 090-786 76 00. Numret är tillgängligt dygnet runt. Vid akut fara eller nödsituation ringer du alltid 112.

Det här numret kan du ringa när du till exempel

  • vill kontakta väktare
  • har låst dig själv ute, glömt passerkort eller nycklar
  • upptäcker obehöriga i våra lokaler
  • vill rapportera iakttagelser
  • upplever obehag att gå ut till bilen på parkeringen
  • har information som är viktig för universitetet eller väktare
  • vill rapportera fel i passage och inbrottslarmanläggning.

Lokaler och områden som omfattas av denna tjänst har dekaler anslagna på entrédörrar.

Vill du rapportera händelser, iakttagelser eller har frågor och synpunkter inom säkerhetsområdet kan du skicka e-post till säkerhetschefen Jörgen Sandström.

Vid akut fara eller nödsituation - ring 112 SOS Alarm! Annars ring universitetets säkerhetsnummer 090-786 76 00

Läs mer om säkerhet och brandskydd under Regler och riktlinjer, Säkerhet.

Kontaktinformation

Jörgen Sandström
Lokalförsörjningsenheten
090-786 65 55

Besöksadress
Förvaltningshuset, Tornet
Universitetstorget 16, plan 4

Jörgen Sandström
2017-10-26