Säkerhet och trygghet på campus

Vid akut fara eller nödsituation ringer du alltid 112. Vid händelse som inte är akut ringer du universitetets säkerhetsnummer 090-786 76 00, numret är tillgängligt dygnet runt.

Vid akut fara eller nödsituation

Ring 112 SOS Alarm

1. Uppge

  • Umeå universitet
  • Byggnad
  • Adress, tex Universitetstorget 16, se karta

2. Möt upp

Vid händelse som inte är akut

Ring universitetets säkerhetsnummer 090-786 76 00

Du kan ringa säkerhetsnumret när du till exempel:

  • vill kontakta väktare
  • har låst dig själv ute, glömt passerkort eller nycklar
  • upptäcker obehöriga i våra lokaler
  • vill rapportera iakttagelser
  • upplever obehag att gå ut till bilen på parkeringen
  • har information som är viktig för universitetet eller väktare
  • vill rapportera fel i passage och inbrottslarmanläggning.

Lokaler och områden som omfattas av denna tjänst har dekaler anslagna på entrédörrar.

Har du frågor eller synpunkter kring säkerhet

Kontakta universitetets säkerhetssamordnare.

Läs mer om säkerhet under Regler och riktlinjer, Säkerhet.

Kontaktinformation

Jörgen Sandström
Säkerhetssamordnare
090-786 65 55
jorgen.sandstrom@umu.se

kontaktinformation

Lisa Redin
Säkerhetssamordnare
090-786 68 10
lisa.redin@umu.se

Jörgen Sandström
2018-11-14