Sortering av avfall

Som anställd vid universitetet har du ansvar för att sortera ditt avfall på rätt sätt. Här hittar du instruktioner för hur du ska sortera, samt på vilka platser du kan lämna dina olika typer av avfall.

Symboler på de olika facken på källsorteringskärlen.

Foto:

På publika ytor står källsorteringskärl med fack för energiåtervinning, plastförpackningar, papper och pant.

Hur ska jag sortera på publika ytor?

Plast
Släng gärna: plastmuggar, plastmatlådor, plastlock och plastpåsar.

Papper
Släng gärna: anteckningar, utskrifter och tidningar.
Släng inte: wellpapp, pärmar, kuvert, post it-lappar eller förpackningar i kartong.

Energiåtervinning
Släng gärna: fruktskrutt, tepåsar, pappersmuggar, kuvert och annat brännbart restavfall.
Släng inte: elektronik, metall, glödlampor, glas, batterier, hårspray eller andra trycksatta behållare.

Pant

Släng gärna: flaskor eller burkar med pant
Släng inte: förpackningar utan pant.

Glas

Utomhus på huvudcampus finns kärl med utrymme för färgat respektive ofärgat glas. 

Hur ska jag sortera på kontor? 

Papper (i grön tunna)

Släng gärna: anteckningar, utskrifter och tidningar.
Släng inte: wellpapp, pärmar, kuvert, post it-lappar eller förpackningar i kartong.

Energiåtervinning

Släng gärna: pappersmuggar, kuvert och post it-lappar.
Släng inte: kartong, metall, glödlampor, glas eller batterier.

Plastförpackningar 

Släng gärna: plastmuggar, plastmatlådor, plastlock och plastpåsar.

Sortera övrigt avfall i miljörum

För avfall som inte lämpar sig i källsorteringen på kontor eller publika ytor finns miljörum. I miljörummet lämnar du grövre avfall som kartonger, wellpapp, glödlampor, lysrör, glas, metall, batterier samt elektronik som skärmar och tangentbord. Fråga en servicemedarbetare om du inte hittar till miljörummet.

Datorutrustning eller mobiltelefon

Uttjänta datorer, skärmar, tangentbord och annat som hör ihop med datorn hanteras som elektronikavfall. Detsamma gäller uttjänta mobiltelefoner. Uttjänta datorer och mobiltelefoner ska tömmas på information och tas om hand av it-ansvarig på enheten eller ITS.

Möbler och inredning

Har ni möbler som ska avyttras, kontakta Krister Fredriksson, flyttsamordnare vid Lokalförsörjningsenheten på 070-333 10 08. 

Farligt avfall

Farligt avfall kan vara kemiska produkter, smittförande avfall, smittförande stickande/skärande, cytostatikaavfall, läkemedel, radioaktivt avfall, GMM, biologiskt avfall med mera. För hantering av farligt avfall gäller särskilda rutiner. 

Läs mer på sidan Farligt avfall och farligt gods.

Tonerkassetter

Tonerkasetter från skrivare återvinner du genom att beställa en returkartong från Wisum. Kartongen heter "Atea miljöstation returkartong för förbrukade lasertoner och bläckpatroner" och kan beställas i 2-pack eller 6-pack. I kartongen kan du lägga alla sorters toner. Sedan meddelar du speditören (telefonnumret står på kartongen) som kostnadsfritt hämtar upp kartongen och fraktar den till återvinning. Här beställer du kartongen: https://www.wisum.its.umu.se/RDS

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

Relaterad information

Frida Fjellström
2023-01-26