Hjälpmedel vid tentamen för studenter med funktionsnedsättning

Universitetet ska följa de regler och lagar som finns när det gäller personer med funktionsnedsättning.

Stöd och utrustning för tentamensskrivningar

Vid tentamensskrivningar finns följande bokningsbara stöd:

  • Inställbara kontorsstolar
  • Höj- och sänkbara bord
  • Enskilda rum
  • Bärbara datorer med stödprogramvaror (Institutionen ska bifoga usb-minne med tentamen i wordformat)
  • Förlängd skrivtid (före eller efter bokad tentamen).

Beslut och rekommendation från samordnare

För att studenten ska få tillgång till ovanstående stöd krävs en rekommendation från Studentcentrums samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Så här bokar du:

  • Institutionen ansvarar för att kontrollera giltighet och innehåll på studentens rekommendation från samordnare.
  • Bokning av utrustning, enskilt rum eller förlängd skrivtid görs av institutionen, antingen samtidigt som beställning av skrivplats eller vid senare tillfälle, dock senast sju arbetsdagar före aktuellt tentamenstillfälle. Görs bokning vid senare tillfälle använder du webbformuläret Beställning av särskilda hjälpmedel.

Tillgången till utrustning är begränsad. Tentamensservice försöker så långt som möjligt lösa de behov som finns. Om det inte är möjligt kontaktas institutionen. Institutionen ansvarar för att studenten får en rättssäker examination.

Frida Fjellström
2023-12-29