Tentamen för externa studenter

Det här gäller för externa studenter som vill skriva tentamen vid Umeå universitet

Studenter som studerar vid annat lärosäte har möjlighet att skriva tentamen vid Östra paviljongen, Umeå universitet, under förutsättning att:

  • Lokal och skrivvakt finns tillgänglig
  • Ansvarig institution vid studentens lärosäte erlägger anmodad avgift, som för närvarande är 500 kr + moms för en student per skrivningstillfälle.

Tillvägagångssätt

  1. Student som önskar skriva tentamen kontaktar ansvarig institution vid aktuellt lärosäte.
  2. Den aktuella institutionen bokar dag och tid med Tentamensservice, Umeå universitet samt anger fakturareferens.
  3. Tentamensservice bistår med administration kring tentamina, tentamenslokal samt skrivvakt.

Högskoleverket har fastslagit att universitet/högskola inte har rätt att ta ut avgift av enskild student från annat lärosäte (2002-11-21, U2002/3896/UH), vilket innebär att enskild student inte själv ska betala avgiften, utan det är lärosätet som studenten läser vid som ska faktureras.

Kontaktuppgifter

Tentamensservice
Östra paviljongen
Ålidbacken 23
090-786 53 33
tentamensservice@umu.se
Karta
Kontorets öppettider: 8-12
Telefontid: 8-15

Frida Fjellström
2019-05-02