Tentamen på annan ort

Tentamen skrivs i normalfallet på den ort där kursen ges. Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att genomföra tentamen på annan ort.

Prov genomförs normalt på den ort där kursen ges eller är ortsoberoende. Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att göra prov på annan ort. En student som önskar göra prov på annan ort ska ansöka om det hos ansvarig institution minst en månad före aktuellt provtillfälle. Examinator kan besluta att prov får genomföras på annan ort om det kan genomföras på ett likvärdigt sätt som på huvudorten och lokal kan anordnas till rimlig kostnad för institutionen samt att provet kan genomföras samtidigt som provet genomförs på huvudorten. Elitidrottande studenter som har avtal med Umeå universitet anses ha särskilda skäl att göra prov på annan ort.

Digital salstentamen med Inspera

Umeå universitets digitala salstentamen med Inspera genomförs normalt endast i Umeå. Anledningen är att tentamensvärden måste ha utbildning samt vara anställd vid Umeå universitet. 

Kontaktuppgifter

Tentamensservice
Östra paviljongen
Ålidbacken 23
090-786 53 33
tentamensservice@umu.se
Karta
Kontorets öppettider: 8-12
Telefontid: 8-15

Regelverk

Studenters rättigheter till tentamen på annan ort än där kursen ges regleras i Regler för betyg och examination.

Frida Fjellström
2024-03-26