Regler för Umu-kortet

Umeå universitet har regler som du måste godkänna för att låna böcker och komma in i lokalerna med ditt Umu-kort.

När du laddar upp ditt foto till Umu-kortet godkänner du samtidigt automatiskt nedanstående regler samt låneregler vid Umeå universitetsbibliotek. Läs därför igenom reglerna innan du laddar upp fotot.

 1. På begäran av väktare eller annan behörig personal ska Umu-kortet alltid kunna uppvisas och behörighet till lokalen ska kunna styrkas genom att Umu-kortet provas i lokalens kortläsare.
 2. Umu-kortet är personligt och får inte lånas ut.
 3. Kort och kod får inte förvaras tillsammans.
 4. Borttappat, förlorat eller upphittat Umu-kort ska anmälas omgående till Infocenter i Universum, servicecenter eller husservice.
 5. Om kortet går sönder får du betala för ett nytt kort.
 6. Släpp aldrig in någon obehörig med hjälp av ditt kort eller "öppnaknappen".
 7. Det finns specifika inpasseringsregler för en del lokaler och hus som ska följas. Kontakta husservice eller Servicecenter för information om vilka inpasseringsregler som gäller.

Övrig information

 • Vid brott mot dessa regler kan kortet spärras. Kortet kan även omhändertas för vidare utredning. Allvarligt regelbrott kan leda till polisanmälan.
 • Allt användande av Umu-kortet loggas i passerkortsystemet. Vid behov kommer logglistorna att användas för kontroll av in- och utpasseringar. Uppgifterna lagras i 2 år.
 • Om du upptäcker skadegörelse eller defekt utrustning i passerkorts- eller inbrotts-larmanläggning, meddela detta snarast till husservice eller Servicecenter.
 • Universitetet förbehåller sig rätten att tillfälligt begränsa tillgängligheten till universitetets lokaler.
Frida Fjellström
2018-06-12