Debiteringsunderlag för utskrifter via copy/print

I underlaget hittar du antal sidor som skrivits ut på din enhet/institution samt totalkostnad för utskrifterna.

Frida Fjellström
2022-12-20