Planera möten, seminarier och föreläsningar

Möten, seminarier, eller föreläsningstillfällen kan genomföras på olika sätt: alla deltagare i samma lokal, alla deltagare ses online, eller en mix av båda. Här får du stöd och hjälp i vad du ska tänka på i de olika formerna av möten, vilka verktyg som lämpar sig, guider och manualer.

Säkerhet i digitala möten

Det är några saker du behöver tänka på innan du startar ett digitalt möte. Här kan du läsa mer om hur du planerar och genomför ett säkert och tryggt digitalt möte för alla deltagare. 

Säkerhet i digitala möten

Fler tips för aktiviteter

Jag ska boka möte, planera seminarie eller föreläsa

Fysiskt

Jag planerar för att alla deltagare ska delta fysiskt. 

Hybrid

Jag planerar för att några deltar fysiskt och några digitalt. 

Digitalt

Jag planerar för att alla deltagare kan delta digitalt. 

Gå direkt till

Boka konferens eller event

Jag vill boka en konferens eller ett event. 

Boka lokal

Jag vill boka en lokal till mitt möte eller undervisning.

Zoom

Jag vill lära mig mer om Zoom som ett verktyg för möten och undervisning.

Teams

Jag vill lära mig mer om Teams som ett verktyg för möten och undervisning.

Maja Wik
2022-07-01