Videokonferens

Videokonferens kan användas vid föreläsningar, möten eller seminarier och kan spelas in för att visas vid senare tillfällen.

Hur bokar jag videokonferens?

På Umeå universitet finns ett tiotal bokningsbara lokaler med fast videokonferensutrustning (StarLeaf). Tjänsten bokas via Infocenter, teknikerhjälp ingår alltid.

Det finns även videkonferenslokaler vid Campus Örnsköldsvik. Bokning och support: 0660-29 25 00, lena.johansson@umu.se.

Prislista för lokaler hittar du på sidan Boka lokal.

Instruktioner - så här gör du

Boka din videokonferens via Infocenter senast sju dagar innan mötestillfället. Efter genomförd bokning kommer du att få en uppkopplingslänk via e-post, som du själv vidarebefordrar till övriga mötesdeltagare. Kom till mötet i tid, så får du hjälp och instruktioner av teknikern som genomför videokonferensuppstarten.

Tips för en lyckad videokonferens

  • Lär dig video-konferenssystemet innan din konferens. Lärosalssupporten visar gärna hur allt fungerar om du är ute i god tid.
  • Om du väljer att använda egen laptop se till att du har rätt adapter.
  • Upprepa frågorna som kommer från publiken
  • Håll dig innanför kamerans räckvidd då alla vill se.
  • Påminn publiken om att använda mikrofoner (använd mute om nödvändigt)
  • Se till att alla har tillgång till materialet och att det fungerar i befintlig lokal.
  • Kontrollera att alla på distans kan höra dig innan du startar.
  • Respektera alla på distans och se till att exempelvis frågestund hålls innan videokonferensen avslutas.

Vill du spela in eller direktsända din videokonferens?

Möjlighet till direktsändning (streaming) och inspelning finns i vissa lokaler. Ange redan vid bokningstillfället om du har för avsikt att direktsända eller spela in ditt möte.

 

Relaterad information

Frida Fjellström
2022-06-21