Fördjupningar

Den här informationen riktar sig i första hand mot dig som arbetar administrativt inom något av dessa områden eller har en chefsroll.

De här fördjupningarna kommer under mars att flytta från den här adressen i huvudstrukturen på Aurora, till samarbetsytor. Alla sidor kommer alltså att få nya adresser. Under en övergångsperiod kommer du att kunna nå fördjupningarna dels via länkarna på den här sidan, dels via listan över samarbetsytor i det inloggade läget i Aurora. I maj kommer den här sidan att stängas ner, och du hittar efter det fördjupningarna i listan över samarbetsytor.

Bäst är att börja följa de samarbetsytor du är intresserad av redan nu. Hur du följer ytorna kan du läsa mer om under Hjälp för Aurora.

Områdena IT och tele och Kommunikation har redan flyttats till samarbetsytor, medan övriga områden kommer flyttas inom den närmaste månaden.

Varför flyttar vi?

Flytten har två syften:

  • Skilja på innehåll som riktar sig mot alla anställda och det innehåll som är avsett för en speciell grupp av anställda som till exempel lärare, studieadministratörer, kommunikatörer, och chefer.
  • Göra det enklare för det specifika grupperna att få skräddarsydda nyheter, rätt information i rätt tid, dela dokument och samarbeta, genom att följa samarbetsytan.

Även om syftena för flytten är att förenkla för specifika grupper, kommer större delen av informationen att vara fortsätta vara åtkomlig för alla anställda även efter flytten.

Fördjupningar

Chef - > Chefshandboken

Ekonomi - > Ekonomiadministration

IT och tele - > Fördjupande IT-information 

Kommunikation - > Kommunikationshandboken

Personalfrågor - > Chefshandboken

Utbildningsadministration -> Handbok för utbildningsfrågor

Här finns till exempel IT-tjänstekatalogen, regelverk och manualer för studieadministrativa system, lagstiftning kring bildanvändning och ekonomiska beräkningsmallar. Här hittar du också kontaktpersoner inom de olika administrativa områdena.

Generell basinformation som gäller för alla anställda hittar du under någon av huvudingångarna Utbildning och forskning, Stöd och service, Anställning eller Regler och riktlinjer.

Kommunikationsenheten
2018-08-28