Interna RSS-flöden

Nyheter

Centrala nyheter för anställda

https://www.aurora.umu.se/rss/central-intern/

Fakulteter och högskolor

Humanistisk fakultet
https://www.aurora.umu.se/rss/humfak/

Medicinsk fakultet
https://www.aurora.umu.se/rss/medfak/

Samhällsvetenskaplig fakultet
https://www.aurora.umu.se/rss/samfak/

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
https://www.aurora.umu.se/rss/teknat/

Lärarhögskolan
https://www.aurora.umu.se/rss/lh/

Fler rss-kanaler

ITS driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo/feed/

Utlysningar, centrala

https://www.aurora.umu.se/rss/utlysningar-central/

Kommunikationsenheten
2016-03-16