Samarbetsytor

En samarbetsyta är en egen yta i Aurora som en grupp kan ha för att samarbeta, informera och kommunicera digitalt.

En grupp kan vara en institution eller enhet, en projektgrupp eller bestå av medarbetare med samma roll eller arbetsuppgifter, som till exempel chefer, kommunikatörer eller personaladministratörer. Bara de som är medlemmar i gruppen kommer åt samarbetsytan och innehållet, och för att få tillgång till en samarbetsyta måste administratören för ytan bjuda in dig.

Din eller dina ytor hittar du under rubriken Samarbetsytor under ingången Mina sidor. Här finns alla de samarbetsytor som du antingen följer eller tillhör. Du tillhör en yta som du bjudits in i, men för att få aviseringar om händelser i gruppen i ditt aktivitetsflöde måste du även följa samarbetsytan.

På sidan Samarbetsytor finns även en länk till en sida som visar en lista över alla de samarbetsytor som finns i Aurora.

Tillhöra en samarbetsyta

För att kunna komma åt en samarbetsyta måste du tillhöra den. Tillhörighet till en samarbetsyta kan du antingen få automatiskt eller genom att be ytans administratör om tillhörighet. Automatisk tillhörighet får du till exempel för att du är anställd vid en institution eller enhet eller genom din roll. Du kan också begära att bli inbjuden. Du kontaktar då samarbetsytans administratör. Vem som är administratör för en yta ser du i listan över tillgängliga samarbetsytor.

Följa en samarbetsyta

För att börja följa en samarbetsyta går du in i den yta du vill börja följa från den lista över ytor som du tillhör. Klicka sedan på stjärnan i det övre högra hörnet, "Följ".

Listan över ytor du tillhör hittar du på Samarbetsytor under rubriken Samarbetsytor jag tillhör. Du kan bara följa någon av de samarbetsytor som du tillhör.

Söka på en samarbetsyta

En samarbetsyta gör det möjligt att samla information och kommunikation inom en grupp på ett och samma ställe. Det blir ett sökbart arkiv för dokument men också för chefsmeddelanden, nyheter och inlägg från medlemmarna eftersom detta finns kvar på samarbetsytan. I sökrutan väljer du alternativet Den här webbplatsen istället för det förvalda Sök i allt. På detta sätt begränsar du din sökning till samarbetsytan.

Kommunikationsenheten
2014-12-19