Bing Chatt – AI-driven chatt som anställda kan använda

Bing Chatt är en intelligent och engagerande chattbot som kan hjälpa dig med olika uppgifter och frågor. Chatten är tillgänglig för alla anställda vid universitetet samt för anknutna med en A5-licens.

Bing Chat Enterprise for Faculty (Bing Chatt) är ett verktyg för generativ AI som använder GPT-4. Det är en produkt av Microsoft och ingår inom det avtal universitetet har med Microsoft. Alla anställda, samt anknutna som har köpt till en A5-licens, har tillgång till tjänsten.

Instruktion kom igång med Bing Chatt, Manual

Säkerhet i Bing Chatt

Tjänsten är granskad utifrån tekniska och juridiska aspekter och är godkänd att användas vid Umeå universitet.

  • Bing Chatt varken sparar eller delar den information som du skriver i chatten.
  • All information i chatten raderas efter avslutad session.
  • Informationen i chatten används aldrig för att träna modellen.
  • Tjänsten hanterar data inom Europa.
  • Tjänsten täcks av de avtal universitetet har med Microsoft.

Mer om säkerhet i AI-tjänster

Hantera inte känsliga personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter

För tjänsten gäller samma säkerhetsvillkor som för övriga Microsoft 365-produkter som universitetet tillhandahåller. Du får inte behandla sekretessbelagda uppgifter, känsliga personuppgifter eller andras IPR-skyddade material, t ex material du nyttjar med stöd av kopieringsavtalet, andras upphovsrättsligt skyddade material. Undvik även forskningsdata och information som inte bör spridas.

Vanliga frågor och svar om Bing Chatt

Får jag sprida bilder som tagits fram av Bing Chatt?

Du får sprida bilder som tjänsten skapat, men du måste ange källan och länka tillbaka till Bing Chatt. Du får inte använda bilderna för kommersiella syften eller på ett sätt som kan skada någon fysiskt, emotionellt eller ekonomiskt. Du får heller inte ändra eller manipulera bilderna på något sätt.

När det gäller bildsättning är det viktigt att fundera på varför man väljer just den bild man publicerar samt att följa Umeå universitets bildspråk.

Mer om Umeå universitets bildspråk

Betyder det här att jag kan använda andra AI chatbottar, till exempel ChatGPT?

För AI-system gäller samma som för andra It-system och - tjänster; använd bara sådan system och –tjänster som rekommenderas och tillhandahålls av ITS.

Läs mer om säkerhet i AI-tjänster

Får studenter också använda Bing Chatt?

Studenter vid Umeå universitet har inte tillgång till Bing chat Enterprise for Faculty via universitetet.

Gå till Bing Chatt

Logga in med umuid@ad.umu.se

Elin Sköld
2023-11-10