Zoom för digitala möten

Zoom är en tjänst för att hålla i digitala möten och ett verktyg för e-lärande. Zoom är tillgängligt för alla med ett Umu-id och är ett bra alternativ i undervisningssammanhang.

Zoom är en tjänst för digitala möten och ett verktyg för e-lärande. Zoom är tillgängligt för alla med ett Umu-id och är ett bra alternativ i undervisningssammanhang. Du kan ansluta till ett Zoom-möte från webbläsare, videokonferenssystem eller via zoom-appen på din dator eller mobiltelefon. Zoom går även att använda med personer eller grupper utanför Umeå universitet.

I Zoom kan du bland annat:

 • sätta upp virtuella grupprum som studenter kan använda för grupparbete (breakout rooms)
 • genomföra projektmöten
 • hålla föreläsningar
 • dela skärm med andra för att ha presentationer och visa upp videoklipp
 • chatta och skapa korta undersökningar.

Välj rätt typ av möte

Det finns tre olika mötestyper i Zoom: Meeting, large meeting och webinar. Vilket du ska använda beror på hur dina behov ser ut. I översikten nedan ser du några av de viktiga skillnaderna mellan mötestyperna.

Översikt av mötestyper i Zoom

  Möte Large meeting Webinar
Max antal deltagare 300 500 500
Krav på registrering Nej Nej Nej, men du kan aktivera förregistrering
Personer utanför Umeå universitet kan delta Ja Ja Ja, krävs dock länk eller lösenord
Deltagare kan delta med ljud och video Ja Ja Ja, om mötets värd har aktiverat detta
Deltagare kan visa skärm/dela presentation Ja Ja Endast värd och paneldeltagare
Chatta under mötet Ja Ja Ja, om mötets värd har aktiverat detta. Funktion för att ställa frågor och få svar finns.
Aktivera mötesdeltagare (räcka upp handen, polls m.m.) Ja Ja Ja, delvis
Spela in möte Ja Ja Ja
Breakout rooms Ja Ja Ja
Styra insläpp, väntrum Ja Ja Ja
Kräver beställning via Servicedesk Nej Ja Ja

Möte i Zoom

Mötestypen möte i Zoom är lämpligt för dig som vill anordna möten med interaktion. Det vill säga där du har behov av att kunna interagera med deltagarna - diskutera, dela ljud, video och/eller skärm. I denna mötestyp finns två olika typer av roller:

 • Värdar (host och co-host)
 • Deltagare (attendees)

Boka ett möte i Zoom

Large meeting i Zoom

Mötestypen large meeting i Zoom är lämpligt för dig som vill anordna möten med interaktion. Det vill säga där du har behov av att kunna interagera med deltagarna - diskutera, dela ljud, video och/eller skärm. Skillnaden mellan vanligt möte och large meeting är att i large meeting kan du ha 500 deltagare.

För att kunna anordna ett large meeting behöver du en licens. Licensen är tillfällig och du beställer den via Servicedesk. Endast anställda vid universitetet kan beställa licens.

I denna mötestyp finns två olika typer av roller:

 • Värdar (host och co-host)
 • Deltagare (attendees)

Webinar i Zoom

Mötestypen webinar är lämpligt när du vill hålla ett större möte (exempelvis en föreläsning) där du inte har behov av att deltagarna kan interagera med varandra. Ett webinar har oftast en eller ett par talare.

För att kunna anordna ett webinar behöver du en licens. Licensen är tillfällig och du beställer den via Servicedesk. Endast anställda vid universitetet kan beställa licens.

I mötestypen webinar finns tre olika typer av roller:

 • Värdar (host och co-host)
 • Paneldeltagare (panelists)
  Paneldeltagare har har fullständiga rättigheter att tala via mikrofon, dela video och alla andra funktioner som Zoom. Paneldeltagare kan även kommunicera sinsemellan via chatt utan att detta syns för deltagare.
 • Deltagare (attendees)
  Deltagare i ett webinar förväntas inte aktivt delta på samma sätt som i de andra mötestyperna. Deltagare kan delta med ljud och video om mötesvärden tillåter detta.

Skapa ett webinar i Zoom

Kompletterande tjänster

Användarstöd

Kom igång med Zoom

 1. Gå till https://umu.zoom.us
 2. Logga in med ditt Umu-id.
 3. Ditt konto är nu skapat och du kan skapa och ansluta till möten.
 4. När du har skapat ditt konto rekommenderar vi att du laddar ned appen till din dator eller enhet.
 5. Vi rekommenderar också att du använder universitetets officiella bakgrundsbilder i dina möten. Ladda ned bakgrundsbilder till Zoom
 6. När du har laddat ned bakgrundsbilderna, byt bakgrund i Zoom.

Lär dig mer om Zoom

Logga in i Zoom

Utbildningar i Zoom

Manualer för Zoom

Boka lokal med utrustning för digitala möten

Zoomrum (Zoom room) är fysiska lokaler som är utrustade med teknik som möjliggör exempelvis hybridmöten och hybridundervisning.

I lokalerna finns en kontrollpanel, stor bildskärm och ljudupptagning i rummet. Du kan välja att använda rummets egna mötes-id eller bjuda in rummet till ditt eget Zoom-möte.

Zoomrum kan du boka via TimeEdit.

Råd om hybridundervisning via Zoomrum

Instruktioner för bokning av Zoomrum och delning av länk

Vanliga frågor om Zoom

Kan jag använda Zoom för att ringa samtal?

Nej, du kan inte använda Zoom för att ringa vanliga samtal.

Boka lokal för digitalt möte

Om du har behov av att boka en fysisk lokal med skärm, ljud och kamera för ditt digitalt möte kan du boka detta via bokningssystemet TimeEdit

Läs mer om att boka lokal

Boka bild och ljud till digitalt möte

För dig som vill genomföra ett digitalt möte eller föreläsning finns möjlighet att låna portabel utrustning med kamera och mikrofon. Du bokar via TimeEdit och hämtar ut i valt hus.

Boka utrustning

Support

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2021-12-22