Whiteboard, Microsoft 365

Whiteboard är en oändlig samarbetsyta för effektiva möten och engagerande inlärning. Du kan använda Whiteboard för att samarbeta med andra eller för att utföra andra aktiviteter, allt från brainstorming och planering till utbildning och workshops.

Whiteboard är gratis applikation som ingår i Microsoft 365. Applikationen går att använda som app, i webben och integrerat vid ett Teamsmöte. Whiteboard underlättar digitala samarbeten eftersom den gör det möjligt att skapa digitala whiteboardtavlor där du kan arbeta mer kreativt. Whiteboard passar exempelvis att använda när du har workshops, projektplanering eller gruppdiskussioner. Du kan bland annat använda Whiteboard till:

  • Effektivisering av möten
  • Brainstorming internt och med studenter
  • Digitala föreläsningar och handledningar
  • Projektledning
  • Problemlösning
  • Workshops, seminarier och laborationer med studenter

För närvarande finns vissa begränsningar i verktyget men Microsoft arbetar kontinuerligt med att utveckla sina verktyg för digitala samarbeten. För närvarande kan du bara dela whiteboardtavlor med anställda och studenter vid Umeå universitet.  

Vilka är tjänsten till för?

Tjänsten är tillgänglig för alla anställda och studenter vid Umeå universitet.

Så skaffar du tjänsten

  1. Gå till www.o365.umu.se och logga in med ditt Umu-id (umuid@ad.umu.se).
  2. Leta upp Whiteboard i panelen till vänster. Om du inte hittar den där, klicka längst ned i hörnet för att få fram alla applikationer.
  3. Klicka på Whiteboard.
  4. Du är nu igång med Whiteboard!

Här finns en manual för hur du kommer igång med Whiteboard. 

Har du frågor om Whiteboard? 

Här finns Vanliga frågor och svar. 

Personuppgifter och känsliga personuppgifter

Lagra inte känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information i Microsoft 365

Du får inte lagra känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess i Microsoft 365. Detta innebär exempelvis att du inte kan lagra information om hälsotillstånd, skyddade adresser, uppgifter om lagöverträdelser,  anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning. 

Läs mer om personuppgifter

Har du frågor om informationssäkerhet och lagring av filer? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktion via Servicedesk.

Lagra inte forskningsmaterial med högt skyddsvärde

Om ditt forskningsmaterial har högt skyddsvärde får du inte lagra det inte i Microsoft 365. För lagring av filer med högt skyddsvärde erbjuder universitetet tjänsten Skyddade dokument.

Börja med att göra en informationsklassning innan du tar ställning till var ditt forskningsmaterial kan lagras.

Vägledning för informationsklassning

Skyddade dokument (lagring av filer med högt skyddsvärde)

Har du frågor som gäller informationssäkerhet och lagring? Kontakta ITS IT-säkerhet eller informationssäkerhetssamordnare via Servicedesk.

Kom igång med Whiteboard

För att nå webbappen - logga in i Microsoft 365 med ditt Umu-id. Du hittar Whiteboard i din verktygslåda längst ned till vänster.

Logga in i Microsoft 365

Kom igång med Whiteboard

Stöd och hjälp Microsoft 365

Vanliga frågor och svar om Microsoft 365 i Manual.

FAQ Microsoft 365, Manual

Här ställer vi frågor, hjälper varandra och delar tips och tricks om Microsoft 365.

Användarforum för Microsoft 365

Lär dig mer om hur du använder Microsoft 365.

Användarstöd Microsoft 365

Support ITS SERVICEDESK

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Därför Whiteboard

I utredningen kan du läsa mer om valet av Whiteboard som digitalt verktyg vid möten.

Rekommendation om digitala verktyg

Elin Sköld
2022-09-27