Känslighetsetiketter - ett tryggt sätt att skydda dina arbetsdokument

Under 2023 inför Umeå universitet ett nytt stöd som hjälper alla anställda att hantera sina arbetsdokument i Microsoft 365 på ett säkert sätt. Stödet kallas ”känslighetsetiketter” och är en möjlighet att addera skydd och få vägledning kring hur dokumentet kan delas med andra.

Därför införs stödet "känslighetsetiketter"

Syftet bakom införandet av användarstödet "känslighetsetiketter" grundar sig i rektorsbeslutet att införa plattformen Microsoft 365 för alla anställda vid Umeå Universitet. Kopplat till införandet har redan ett antal förändringar genomförts, exempelvis ett arbete med att avveckla vissa system, ett införande av MFA samt migrering av e-post och telefoni. Målet med den samlade plattformen i Microsoft 365 är att användarna ska känna sig trygga med de digitala verktyg de använder i sin vardag samtidigt som vi som universitet uppfyller lagar och regler.

Detta är användarstödet "Känslighetsetiketter"

För att alla anställda vid Umeå universitet ska kunna hantera och dela sitt arbetsmaterial på ett säkert och korrekt sätt i Microsoft 365 införs under 2023 en ny typ av användarstöd kallat "känslighetsetiketter". Stödet handlar om att hjälpa användaren att hantera arbetsdokument och användaren får med stödets hjälp en möjlighet att applicera extra skydd. Det extra skyddet kan exempelvis handla om kryptering eller rent tekniskt begränsa hur dokument kan delas och vem som kan öppna dokument.

Pilot och införande under 2023

För att användarstödet "känslighetsetiketter" ska fungera så smidigt som möjligt behöver vi testa det på en mindre grupp först. Därför startar ITS nu ett pilotprojekt vid alla enheter och institutioner. Du som bjuds in som pilotdeltagare blir kontaktad via mail och bjuds initialt in till en introduktionskurs. Pilotprojektet för "känslighetsetiketter" innebär att ITS genomför olika typer av tester och kontroller för hur känslighetsetiketter fungerar i olika system och molntjänster som används vid Umeå universitet.

I samband med införandet vid Umeå universitet genomförs utbildningar för alla anställda med ambitionen att skapa förståelse och trygghet när det kommer till att använda stödet i sitt dagliga arbete.

Kontaktpersoner

Tidplan för införandet uppdateras framgent här nedan. Har du frågor eller vill veta mer kan du höra av dig till ITS:

ingegerd.stenlund@umu.se eller johan.carlsson@umu.se

FÖR MER INFORMATION OM KÄNSLIGHETSETIKETTER, KONTAKTA:

ingegerd.stenlund@umu.se

johan.carlsson@umu.se

Sofia Westerlund
2023-05-24