Personlig och gemensam filyta

ITS erbjuder två tjänster för filyta, en för anställda som kallas Min filyta och en för institution eller enhet som kallas för Gemensam filyta.

Min filyta och Gemensam filyta är två tjänster för fillagring vid Umeå Universitet. Min filyta är för dig som anställd som vill ha fillagring för dina personliga filer. Gemensam filyta är en filyta för delad fillagring för institutioner eller enheter.

Filerna lagras på servrar i ITS datorhallar på campus och är åtkomliga genom universitetets fasta datanät eller via eduroam. Du kan återställa raderad information upp till 60 dagar efter att du har raderat filerna. Filerna backas upp en gång per dygn. 

Pris

22 kronor per månad i fast kostnad samt en rörlig del om 5 kronor per GB och månad.

Exempel på månadskostnader

Fast kostnad Använd volym Rörlig kostnad Total kostnad
22 kr/mån 1  GB 5 kr/mån 27 kr/mån
22 kr/mån 4 GB 20 kr/mån 42 kr/mån
22 kr/mån 20 GB 100 kr/mån 122 kr/mån

Tjänsten faktureras månadsvis baserat på antalet beställda filytor samt total lagringsvolym. Tjänsten kan bara ha ett kostnadsställe per institution eller motsvarande.

Så beställer du tjänsten

Prefekt/enhetschef kan beställa tjänsten via Servicedesk.

Min Filyta

Bekräftelse skickas via e-post till personen som tjänsten beställts åt. Bekräftelsen innehåller information om hur åtkomst till filytan sker.

Gemensam filyta

Åtkomst och sökväg skickas till den som beställt tjänsten, vilken i sin tur informerar personal vid institutionen eller enheten.

Tjänsten blir tillgängligt direkt efter beställning.

Vanliga frågor om Filyta

Är tjänsterna åtkomliga utanför campusområdet?

Om du befinner dig utanför campus behöver du VPN för att komma åt Filytan.

Hur administrerar jag Min filyta och Gemensam filyta?

Instruktioner för hur du administrerar Min filyta och Gemensam filyta hittar du på universitetets webbplats Manual.

Hur ser jag vilka på min institution som har filyta?

Som prefekt eller IT-ansvarig kan du se hur vilka på din institution som har filyta via Servicedesk.

Hur ser jag storleken på Min Filyta?

Som användare av Min filyta kan du se storleken på din filyta via Mina Sidor, Min filyta.

Personuppgifter och känsliga personuppgifter

Lagra inte känsliga uppgifter och känsliga personuppgifter

Du får inte lagra känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess i Filyta. Det är till exempel information om hälsotillstånd, skyddade adresser, anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning.

Läs mer om personuppgifter

Har du frågor om informationssäkerhet och lagring av filer? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktion via Servicedesk.

Lagra inte forskningsmaterial med högt skyddsvärde

Om ditt forskningsmaterial har högt skyddsvärde får du inte lagra det inte i Filyta. För lagring av filer med högt skyddsvärde erbjuder universitetet tjänsten Skyddade dokument.

Börja med att göra en informationsklassning innan du tar ställning till var ditt forskningsmaterial kan lagras.

Vägledning för informationsklassning

Skyddade dokument (lagring av filer med högt skyddsvärde)

Har du frågor som gäller informationssäkerhet och lagring? Kontakta ITS IT-säkerhet eller informationssäkerhetssamordnare via Servicedesk.

Välja fillagring

Är du osäker på vilken fillagring du ska använda? Besök vår guide för att få hjälp med att välja tjänst.

Tjänster för att lagra filer

Support ITS SERVICEDESK

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2022-02-21