E-post för medarbetare

Alla som anställs vid Umeå universitet får en e-postadress kopplad till universitetet. Adressen hör ihop med ditt namn och ska användas för e-post inom anställningen.

Rekommenderade e-postprogram

Outlook är det e-postprogram som stöds och rekommenderas vid universitetet.

Instruktioner för att installera Outlook på dator och mobil

E-post via webbläsare

Du når Outlook på webben direkt från Microsoft 365-portalen, gå till m365.umu.se och logga in med ditt Umu-id. Klicka på Outlook i menyn.

Funktioner i Outlook

Jag vill ... Funktion Mer information
mejla från en universitetsövergripande funktion (t ex en institution eller enhet) Funktionsbrevlåda Beställ en funktionsbrevlåda
mejla från en roll (t ex studierektor) Funktionsbrevlåda Beställ en funktionsbrevlåda
mejla och sprida information till både interna och externa personer E-postlista (kallas också för Sympa-lista) Beställ en e-postlista
mejla och sprida information till alla på institutionen/enheten Stafflistor och grupplistor i Exchange, eller skapa ett team i Teams för er kommunikation Mer om Teams
ha en gemensam e-postlåda eller kalender med en samarbetsgrupp/arbetsgrupp Microsoft 365-grupp Mer om Microsoft 365-grupper

E-postadressens sammansättning

Din e-postadress skapas utifrån ditt namn så som det är inlagt i personalsystemet. Om du har flera för- eller efternamn får du välja hur de ska användas. Du som har dubbelnamn där namnen sitter ihop med bindestreck kommer få en e-postadress enligt förnamn-förnamn.efternamn@umu.se.

Så byter du din e-postadress

Om du har bytt namn och vill ändra din e-postadress ska du först kontakta den som är personalansvarig på din institution eller enhet. Den personalansvariga ändrar namnet i personalsystemet.

Därefter kontaktar du den som är katalogansvarig på din institution eller enhet som kan ändra din e-postadress.

Primär och sekundär e-postadress

Den e-postadress du har enligt modellen förnamn.efternamn@umu.se är din primära adress. Det innebär att den adressen visas på till exempel webben och i de flesta av universitetets IT-system.

Du kan också ha en sekundär adress som kommer att synas på din profilsida i personalkatalogen, men inte i något av universitetets IT-system. Om du byter primär adress kan du fortfarande ta emot e-post på din gamla adress, ungefär som eftersändning. För att den ska fungera ska din nya primära adress läggas till den gamla, utan att den gamla raderas.

Ett byte av primär adress påverkar andra IT-system och tjänster och i vissa fall måste du uppdatera några saker manuellt för att allt ska fungera som det ska.

Vanliga frågor om e-post

Jag har råkat radera ett e-postmeddelande av misstag, vad gör jag?

I Outlook kan du återskapa mejl som du har raderat av misstag. Det raderade mejlet hamnar i papperskorgen och därifrån går det att återskapa. Om du har tömt papperskorgen finns informationen ändå kvar på servern i 30 dagar. Instruktioner för hur du återställer raderad e-post finns i Manual.

Återställande av raderad e-post

Jag har blivit skickad ett e-postmeddelande som inte kommit fram, vad beror detta på?

Detta kan bero på ett antal olika saker – meddelandet kan ha fastnat i ett spamfilter eller någonting annat.

Instruktion för att ta fram e-post som inte kommit fram, Manual

Elin Sköld
2024-01-25