Flytta funktionsbrevlådor till Microsoft 365

Funktionsbrevlådor, distributionsgrupper, rum och resurser ska också flyttas till Microsoft 365. Dessa kan flyttas efter att era e-postlådor blivit flyttade till Microsoft 365.

Det är institutionens/enhetens ansvar att ta reda på vilka funktionsbrevlådor som används och ska flyttas. 

Era funktionsbrevlådor kan flyttas efter att er e-post blivit flyttad till Microsoft 365. När ni fått ett datum för slutförande av flytt av era e-postlådor kan ni beställa er flytt av funktionsbrevlådor via Servicedesk.

I beställningen ange:

  • Vilken adress som ska flyttas
  • Hur adressen används/vilka uppgifter som hanteras (t ex känsliga uppgifter)
  • Om någon tjänst använder adressen (till exempel att en tjänst eller ett system skickar e-post från adressen)
  • Använder ni ett eget lösenord till lådan? Detta är vanligt ifall adressen används av en tjänst enligt punkten ovan. Av vem och hur används lösenordet? Har lådan ett lösenord kan den inte flyttas utan utredning, se nedan.

Reda ut hur en funktionsbrevlåda används

Ta reda på hur lådan är kopplad. Det finns några olika sätt som man kan koppla upp en funktionslåda på:

  • Funktionslådan kan vara kopplad via användarnamn och lösenord som ett eget konto tillsammans med ditt umu-konto i Outlook. I Outlook, gå till Arkiv och Kontoinställningar. Finns lådan med där eller syns bara din umu-adress?
  • Genom att lägga till lådan som en delad låda/ombud i Outlook-inställningarna.
  • Öppna upp den genom att logga in på webmail och öppna lådan därifrån.

Instruktioner för de olika sätten att lägga till funktionsbrevlådor

Support

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2022-09-26