Flytta funktionsbrevlådor till Microsoft 365

Funktionsbrevlådor, distributionsgrupper, rum och resurser ska också flyttas till Microsoft 365.

Det är institutionens/enhetens ansvar att ta reda på vad som används och ska flyttas. Det innefattar era funktionsbrevlådor, distributionsgrupper, rum och resurser.

Beställ er flytt av funktionsbrevlådor/annan funktion via Servicedesk.

I beställningen ange:

  • Vilken adress som ska flyttas
  • Hur adressen används/vilka uppgifter som hanteras (t ex känsliga uppgifter)
  • Om någon tjänst använder adressen (till exempel att en tjänst eller ett system skickar e-post från adressen)
  • Använder ni ett eget lösenord till lådan? Detta är vanligt ifall adressen används av en tjänst enligt punkten ovan. Av vem och hur används lösenordet? Har lådan ett lösenord kan den inte flyttas utan utredning, se nedan.

Reda ut hur en funktionsbrevlåda används

Ta reda på hur lådan är kopplad. Det finns några olika sätt som man kan koppla upp en funktionslåda på:

  • Funktionslådan kan vara kopplad via användarnamn och lösenord som ett eget konto tillsammans med ditt umu-konto i Outlook. I Outlook, gå till Arkiv och Kontoinställningar. Finns lådan med där eller syns bara din umu-adress?
  • Genom att lägga till lådan som en delad låda/ombud i Outlook-inställningarna.
  • Öppna upp den genom att logga in på webmail och öppna lådan därifrån.

Instruktioner för de olika sätten att lägga till funktionsbrevlådor

Flytta inte kalenderbokare

Just nu kan vi inte flytta kalenderresurser som är kopplade till kalenderbokare, t ex Meetio eller Ewoko. Mer information kommer. 

Support ITS SERVICEDESK

Vänd dig till Servicedesk när du behöver hjälp med teknisk support eller för att beställa tillgång till system.

Skicka ett ärende till Servicedesk

Ring Servicedesk: 090-786 63 00

Du kan själv söka efter instruktioner på webbplatsen Manual

Elin Sköld
2023-01-27