Anmäla OU-administratör

Logga in för att se mer information på denna sida.

Med hjälp av OU-administration kan institutioner och enheter själva administrera rättighetsgrupper, datorobjekt samt tjänste- och gästkonton i universitetets Active Directory (AD).

Chefer, prefekt eller enhetschef kan utse upp till två OU-administratörer för sin institution/enhet.

OU-administratören får behörighet att med sitt ordinarie Umu-id administrera objekt som är kopplade till organisationen. OU-administratörer kan:

  • Administrera gästkonton upp till ett år i taget
  • Administrera systemkonton för tjänster som ska integrera mot AD för behörigheter
  • Administrera datorobjekt (persondatorer, servrar och labbdatorer eller motsvarande)

Administrationen sker genom ett webbaserat gränssnitt.

Anmäl OU-administratör (du behöver logga in för att se formuläret)

Samarbetsyta

​Samtliga OU-administratörer får också behörighet till en samarbetsyta där det finns information och erfarenhetsutbyte med andra administratörer. Ytan ligger i Office 365 under Teams.

Samarbetsyta i Teams

Elin Sköld
2020-10-29