Beställ domännamn

Här kan du läsa om hur du går tillväga för att beställa ett domännamn. Tekniker och IT-ansvariga kan beställa domännamn.

Rutin för godkännande av domännamn

  1. Börja med att läsa igenom dokumentet Regler för domännamn för att säkerställa att namnet uppfyller de krav som ställs
  2. Skicka in ditt önskemål om domännamn i ett ärende till Servicedesk
  3. IT-enheten tar beslut om domännamn och återkopplar till dig
  4. Om domännamnet godkänns läggs det in i de administrativa och tekniska systemen
  5. Domännamnet kopplas till institutionen eller motsvarande
  6. Domännamnet läggs in i domännamnshanteringssystemet DNS
  7. Om e-postadresser ska kopplas till domänen och detta ska hanteras av universitetets gemensamma e-postsystem läggs domänen in som godkänd e-postdomän i Exchange
  8. ITS meddelar dig att domänen är färdig för användning

Relaterad information

Elin Sköld
2020-03-23