Microsoft eLearning

Anställda vid Umeå universitet har möjlighet att kostnadsfritt ta del av Microsofts eLearning.

E-learning, eller interaktiv utbildning, är utbildning som du på egen hand läser vid din dator när och var det passar dig bäst. Microsoft har kurser inom en mängd olika områden och på olika språk.

Så får du tillgång till kurserna

För att kunna ta del av det totala utbildningsmaterialet anger du Umeå universitets specifika registrerings/åtkomstkod. Koden får endast användas av anställda. Enligt vårt licensavtal med Microsoft är det inte tillåtet att dela med sig av koden till obehöriga.

Själva utbildningen är gratis. Vill man ta ut ett certifikat för utbildningen så kostar det $100.

Logga in

  1. Gå till webbsidan https://member.imagineacademy.microsoft.com och klicka "Logga in". Välj därefter att logga in med ett Arbets- eller skolkonto.
  2. Skriv in ditt Umu-id samt @ad.umu.se i rutan för E-post (ex asno0001@ad.umu.se) och klicka på Nästa. Nu sker en automatisk omdirigering till Umeå universitets inloggning.
  3.  "Du är nästan klar" visas, klicka på länken, "Om du har en åtkomstkod klickar du här om du vill lösa in den".
  4. Fyll i universitets registreringskoder (finns i rutan här till höger) samt Umu e-postadress.
  5. Klicka på Skicka.
  6. När du startat en kurs har du 12 månader på dig att avsluta den.

Registreringskod

Membership ID: 
1204035228

Program Key: 467F46DD-1A27-4DD9-A8A2-B51D329C2288

Elin Sköld
2021-06-11