Applikationsdrift

Genom applikationsdrift erbjuder ITS komplett drift av alla applikationer och tar ett heltäckande ansvar för att leverera de funktioner som krävs av applikationen.

Tjänsten är tillämpbar för plattformarna Windows eller Unix.

Tjänsten innefattar

  • Övervakning - av funktion, prestanda och kopplingar mot andra system
  • Felavhjälpning - analys och lösning av utlösta larm från övervakningen
  • Batch-hantering - planering och körningar av batchjobb
  • Underhåll - mindre och större uppgraderingar, rensningar, automatiseringar
  • Applikationsdriftsansvarig (ADA) - person som ansvarar för drift, koordination samt prioritering av aktiviteter kopplade till tjänsten
  • Samverkan - mellan inblandade parter i en applikations livscykel för att säkerställa driftkvalitet.

Avtalet kan kompletteras med tjänster som exempelvis backup, m.m. Priset beror på omfattning. Offert lämnas vid förfrågan.

Support ITS SERVICEDESK

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2021-06-11