Beställ domännamn

Här kan du läsa om hur du går tillväga för att beställa ett domännamn. Tekniker och IT-ansvariga kan beställa domännamn.

Rutin för godkännande av domännamn

  1. Skicka in ditt önskemål om domännamn i ett ärende till Servicedesk
  2. IT-enheten tar beslut om domännamn och återkopplar till dig
  3. Om domännamnet godkänns läggs det in i de administrativa och tekniska systemen
  4. Domännamnet kopplas till institutionen eller motsvarande
  5. Domännamnet läggs in i domännamnshanteringssystemet DNS
  6. Om e-postadresser ska kopplas till domänen och detta ska hanteras av universitetets gemensamma e-postsystem läggs domänen in som godkänd e-postdomän i Exchange
  7. ITS meddelar dig att domänen är färdig för användning
Elin Sköld
2022-05-09