Klienthantering PC- och Mac-datorer

ITS levererar en lösning för att hantera installationer, säkerhetsinställningar, hårdvara, operativsystem, programvara, uppdateringar, drivrutiner, licenser med mera för persondatorer, oavsett om du använder PC eller Mac.

Klienthantering innebär att datorer som är kopplade till tjänsten kommer få ett litet program automatiskt installerat. Programmet möjliggör enklare och säkrare installation av vanliga programvaror, uppdateringar som är viktiga för att hålla din dator säker, inventering som underlättar licenshantering och mycket annat.

Vad ingår i tjänsten?

Automatiserad uppgradering, installation och ominstallation av operativsystem

Tillgång till en lösning för standardiserad installation eller uppgradering av datorer. Eftersom installationen är konfigurerad för verifierade datormodeller rekommenderar vi dessa i första hand, men installationen fungerar ofta även på modeller som inte är verifierade.

Distribution av drivrutiner

Lösning för att tillgängliggöra drivrutiner vilket innebär att slutanvändaren på ett enkelt sätt kan uppdatera drivrutiner för bättre funktion och säkerhet.

Distribution av licenser

Lösning för att tillgängliggöra förnyade licenser vilket innebär att slutanvändaren på ett enkelt sätt kan uppdatera licenser för ex. SPSS, Adobe CC etc.

Hantering av skrivare

Skrivare som är installerade på Umeå universitetets nätverk kan tillgängliggöras.

Distribution av program direkt till datorn

Tjänsten innebär att programvara kan paketeras och skickas ut till respektive dator enligt ert önskemål. Det innebär att slutanvändaren inte behöver lämna ifrån sig sin dator för att få uppdaterad eller ny programvara, utan kan installera programvaran när det passar användaren.

Exempel på programvara som kan paketeras är SPSS, EndNote och Microsoft Project. För programvara som inte redan finns paketerad kan en kostnad tillkomma.

Uppdateringar sköts centralt

Centraliserad hantering av uppdateringar ger möjlighet att installera säkerhetsuppdateringar och övriga uppdateringar på ett strukturerat sätt. Du kan även få rapportera över hur klientmiljön är uppdaterad. Tidpunkten för när uppdateringar ska installeras och datorn startas om sker via s.k. servicefönster som du själv kan bestämma.

Antivirus

Installationer, uppdateringar och inställningar av antivirusskyddet hanteras automatiskt. Rapporter ger en tydlig överblick av om virusskyddet av någon anledning inte har blivit korrekt uppdaterat, om datorer saknar virusskydd etc.

För PC kan rapporterna även ge information om system som är utsatta för skadlig kod. För PC skickas notifiering via e-post eller ett ärende skapas i Servicedesk vid allvarliga virusangrepp.

Möjlighet till fjärrsupport

Anslutna klienter konfigureras för fjärrsupport. Fjärrsupport kan utföras antingen av lokal tekniker eller av personal från ITS.

Inventering ger överblick

Tjänsten erbjuder möjlighet att inventera varje klient och få ut rapporter över vilka operativsystem, programvaror, hårdvara, modell mm som är installerade. Du kan även få en överblick över status på uppdateringar och antivirusskydd.

Detta ingår i standardkonfigurationen

Operativsystem: Senaste verifierad version samt svenskt språkpaket.

Programvaror: Senaste verifierad version.

 • Officepaket
 • Kommunikationsverktyg (Skype for business)
 • Klient för tjänsten "Min backup"
 • Klient för VPN-tjänsten
 • Antivirus
 • Klient för fjärrsupport
 • Webbläsare
 • PDF-läsare
 • Bildbehandlare
 • Mediaspelare
 • Videoredigeringsverktyg
 • Krypteringsverktyg
 • Komprimeringsverktyg
 • Java

För PC finns även lösenordshanterare.

Förutsättningar för tjänsten

 • Tjänsten kan användas på de flesta datormodeller men vi rekommenderar verifierade datormodeller för full funktionalitet
 • Klienter måste vara anslutna till Umu:s AD (endast PC)
 • Installation av agent för klienthantering på varje ansluten enhet

Support ITS SERVICEDESK

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Sofia Westerlund
2022-10-31