Lokalt IT-stöd

Vi hjälper dig med förvaltningen av din IT-miljö. Utifrån ditt behov kommer vi överens om hur vi jobbar långsiktigt för att förebygga fel och skapar en stabilare och säkrare IT-miljö.

Tillsammans med dig utformar vi ett veckoschema, som beroende på vilka behov du har, ger dig hjälp med drift och underhåll av din lokala IT-miljö. Det innefattar också tekniskt stöd och hjälp med användning av de centrala IT-systemen som finns på Umeå universitet.

Vad räknas in i IT-miljö

I begreppet IT-miljö räknas i första hand personaldatorer, labbsalar och lånedatorer vilket innefattar hårdvara, mjukvara samt kopplingar till andra system så som backup, fillagring, skrivare och system som tillhör Umeå Universitets lokala infrastruktur. Active Directory är ett viktigt nav där det används och bör också ses som en viktig del av IT-miljön.

ITS samordnar och drar nytta av att vi utför uppdrag åt kunder med liknande miljöer så vi kan ha en så kvalitativ och effektiv support som möjligt. Vi har lång erfarenhet och mycket god insyn i och kännedom om Umeå universitets lokala infrastruktur.

Vi har både Mac- och Windows-kompetens och kan tillhandahålla tekniskt stöd, felavhjälpning och hanterar installationer, konfiguration och administration med mera.

Målgrupp

Institutioner och enheter inom Umeå universitet. Tjänsten kan vara ett komplement och avlastning till en egen IT-tekniker, eller ett stöd för institutioner som inte har egna IT-tekniker.

Tjänsten innefattar

Tjänsten innebär att du enligt ett schema får tillgång till en tekniker som besöker dig i dina lokaler varje vecka enligt överenskommelse.

Du utser en kontaktperson som tillsammans med teknikern kommer överens om vilka åtgärder som ska genomföras under besöket och diskuterar och planerar för framtida insatser. ITS strävar efter att bemanna uppdragen för att minska personberoenden genom att sprida kunskap om respektive kund till flera tekniker. Vi kan anpassa och variera stödet utifrån ditt kompetensbehov.

Förutsättning

Förutsätter att kunden tecknar avtal om minst 4 timmar/vecka.

Pris

Avtalad tid som debiteras per timme. För 2018  är timpriset 720 kr.

Leveranstid

Inledande möte i normalfallet två veckor efter beställning.

Support ITS SERVICEDESK

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2020-02-24