Microsoft Campusavtal

Umeå universitet har centralt tecknat ett Campusavtal med Microsoft som omfattar Office, uppgradering till Windows education och Enterprise klientlicenser på samtliga universitetets datorer.

Vilken licens behöver jag?

  Dator tillhörande universitetet med Windows ​Privat dator med officepaket via Umu E-postkonto på  universitetets gemensamma lösning (M365) ​Telefoni i Teams
​Anställd A5 A5 A5 A5
​Anknuten A5 A1 A5 A5
​Student A5 A5 A5 A5

Om en person ingår i flera av dessa kategorier så gäller den högsta licensen. Exempelvis en student som också är anknuten har en A5-licens.

Pris

  • A1-licensen: Ingen kostnad tillkommer.
  • A5-licensen för anställda och studentlabb: Ingår i campusavtalet. Ingen kostnad tillkommer.
  • A5-licens för anknutna: Om en anknuten behöver en A5-licens behöver det meddelas till ITS. Faktureras ca 1000:-/användare årsvis till institutionen.

Mer information om de olika licenserna

Beställ licens

Licensanvarig vid din institution/enhet beställer licens genom att lägga ett ärende till Servicedesk. 

Upphandling och inköp

Om du har frågor om inköp av IT-produkter och programvaror, kontakta upphandling och inköp vid ITS:

E-post: it-inkop@umu.se

Telefon: 090 - 786 69 00

Elin Sköld
2024-01-30