Microsoft Campusavtal

Umeå universitet har centralt tecknat ett Campusavtal med Microsoft som omfattar Office, uppgradering till Windows education och Enterprise klientlicenser på samtliga universitetets datorer.

Vilken licens ska jag välja?

  Dator tillhörande universitetet med Windows ​Dator med Office E-postkonto på  universitetets gemensamma lösning (M365) ​Telefoni i Teams
​Anställd A5 A5 A5 A5
​Anknuten A5* A5* A5 A5
​Student A5 A5 A5 A5

Om en person ingår i flera av dessa kategorier så gäller den högsta licensen. Exempelvis en student som också är anknuten har en A5-licens.

*Anknuten med Windows eller Office licensierad av exempelvis Region Västerbotten får en A1-licens.

Pris

  • A1-licensen: Ingen kostnad tillkommer.
  • A5-licensen för anställda och studentlabb: Ingår i campusavtalet. Ingen kostnad tillkommer.
  • A5-licens för anknutna: Om en anknuten behöver en A5-licens behöver det meddelas till ITS. Faktureras ca 1000:-/användare årsvis till institutionen.

Mer information om de olika licenserna

Upphandling och inköp

Om du har frågor om inköp av IT-produkter och programvaror, kontakta upphandling och inköp vid ITS:

E-post: it-inkop@umu.se

Telefon: 090 - 786 69 00

Elin Sköld
2023-04-27