Microsoft selectavtal

Programvaror från Microsoft som inte ingår i Campusavtalet kan köpas via programservern och via avtalen om Microsoft Select.

Avtalet för Microsoft Select är ett volymlicensavtal med förmånliga priser för utbildningssektorn. Licenser ska rapporteras in av licensansvarig.

Licenser

Licenser kan köpas och i ett startskede som Licens eller Licens/SA:

  • License (Lic) - En fullständig release av programvaran och kräver ingen tidigare version av programvaran.
  • Lic/SA - Kan jämföras som ett startpaket av Licens och Software Assurance (se nedan).

Uppgraderingar

Uppgraderingar kan köpas som Uppgradering eller Uppgradering/SA och finns bara för Windows operativsystem inom volymlicensieringen. D.v.s. det är bara möjligt att licensiera en "full" version av Windows på en "tom" PC. Om du har uppdaterat originalversionen av programmet och sedan "skrotar" PC:n så upphör rätten till båda versionerna, med andra ord även uppdateringen.

En uppgradering kan göras från Windows OEM licens köpt med dator alternativt en Mac med MacOS ger rätt till en virtuell installation av Windows på maskinen med exempelvis BootCamp eller Parallel Desktop.

  • Upgrade (Upg) - En uppgradering av operativsystem som kräver en tidigare version av operativsystemet.
  • Upgrade/SA (Upg/SA) - En uppgradering inklusive Software Assurance (se nedan).

Software Assurance

Software Assurance är en så kallad mjukvaruförsäkring som ger dig rätt till den senaste releasen av programvaran under avtalstiden.

  • Software Assurance (SA)- Denna används för att förnya SA delen i Lic/SA när en ny avtalsperiod har startats.
  • SA Step-Up - Denna används om man vill byta upp till en bättre version av samma produkt. Step-Up licenser får endast köpas om du tecknat ett Software Assurance (Lic/SA) licens på den 'enklare' versionen.

En SA följer med avtalet när ett avtal löper ut och när ett nytt finns så krävs det att du förnyar din SA. Priset på SA delen baserar sig på var du befinner sig i avtalsperioden. Under de första 12 månaderna så gäller priset för 3 år kvar, månad 13-24 = 2 år kvar pris och 25-36 = 1 år kvar pris.

Abonnemang

Vissa licenser är abonnemangslicenser där priset är baserat på antal månader som återstår av ramavtalet.

Elin Sköld
2021-06-11