eScience-certifikat

eScience-certifikat används för att underlätta inloggning till olika GRID-tjänster. För att kunna skapa certifikaten måste du först legitimera dig hos ITS.

Du som är anställd vid Umeå universitet har möjlighet att kostnadsfritt ladda ned ett personligt certifikat för att underlätta inloggning till olika GRID-tjänster. Certifikatet är giltigt i 13 månader och du kan beställa och återkalla det via Servicedesk.

Så beställer du tjänsten

För att få certifikatet måste du genomföra en legitimationskontroll hos ITS. Du kommer få styrka din identitet på två olika sätt:

  1. Logga in med ditt Umu-id för att säkerställa att du har tillgång till det konto som krävs för att i ett senare skede kunna logga in och hämta ditt certifikat.
  2. Visa en giltig legitimationshandling: Svensk giltig legitimationshandling (exempelvis id-kort, körkort eller pass) eller pass för utländska medborgare.

Efter att du har gjort detta får du inom 3 arbetsdagar ett e-postmeddelande till den primära e-postadress som är förknippad med ditt Umu-id. Du kommer då att få information om hur du gör för att logga in med ditt Umu-id på en webbsida för att hämta ut ditt eScience-certifikat. På denna webbsida finns också information om hur du förnyar ditt certifikat.

Certifikatet är giltigt i 13 månader. Om du förlorar certifikatet måste du beställa en återkallelse. Återkallelse sker via samma webbsida som du använder för att begära certifikat, alternativt via kontakt med ITS. När du väl har genomfört legitimationskontrollen kan du hämta ur flera certifikat.

Support

Du kan endast få support av Servicedesk för att utfärda och återkalla certifikat. Support kring hur du använder certifikatet får du av den organisation som ansvarar för GRID-resursen.

Relaterad information

För mer information se universitetets sida om certifikatutfärdande vid Umeå universitet

Inloggning till certifikatportalen (kräver behörighet)

Support ITS SERVICEDESK

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2021-01-11