SMS-tjänst

Umeå universitetet erbjuder en tjänst för att skicka SMS från e-post till mobiltelefoner.

Tjänsten tar emot e-postmeddelandet från dig som avsändare och konverterar det till ett textmeddelanden som skickas till mottagarens mobiltelefon. 

Pris per skickat SMS och mottagare är 42 öre till svenska abonnemang och 72 öre till utlandet.

Så här ska e-postmeddelandet skrivas

Parameter Beskrivning Exempel
Till <mottagarens telefonnummer i internationellt format>@sms.umu.se +46701234567@sms.umu.se
Ämne

<avsändare eller avsändarens telefonnummer i internationellt format> <Ämne>

Avsändaren som anges i ämnesfältet kan vara antingen alfanumerisk eller ett telefonnummer.

Elin Test 

eller

+46737654321 Test

Brödtext Innehållet i ditt meddelande Hej! Här kommer ett SMS som jag skickar från min e-post.

Maxlängden på ditt meddelande är 1000 tecken. Om ditt meddelande (ämne och brödtext tillsammans) är längre än 160 tecken skickas meddelandet som flerdelat SMS, vilket ökar kostnaden. 

Skicka inte känsliga/integritetskänsliga uppgifter

Tänk på att du inte får skicka känsliga/integritetskänsliga personuppgifter eller sekretess via tjänsten. 

Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv, genetiska eller biometriska uppgifter. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Sofia Westerlund
2023-04-25