Telefoni i Teams

Vid Umeå universitet använder vi verktyget Teams i Microsoft 365 för att ringa samtal via vår fasta telefoni. Fast telefoni ingår för alla anställda vid Umeå universitet.

Under 2023 bytte vi verktyg för att ringa från Skype till Teams.

Teams används redan av många för att chatta, ha digitala möten, samarbeta och sprida information. Teams erbjuder samma funktionalitet för telefoni som Skype, men vissa saker fungerar på andra sätt i Teams än i Skype.

Mer om vad du kan göra i Teams

Video: Så ringer du i Teams

Så beställer du telefoni i Teams (telefonianknytning)

Katalogansvarig vid din enhet/institution kan beställa nya, ändra befintliga och ta bort befintliga anknytningar genom tjänsten Telefonianknytning.

Fast telefoni för anknutna

För att ha fast telefoni via Teams krävs en särskild licens som ingår för anställda men inte för anknutna. Enheten/institutionen behöver beställa rätt licens för den anknutna innan katalogansvarig kan beställa telefoni via Telefonianknytning. 

Mer om licenser

Licensansvarig

Elin Sköld
2023-04-28