Vanliga frågor och svar om övergången till telefoni i Teams

Här samlas vanliga frågor och svar om övergången till Teamstelefoni.

Frågor om flytten

Min telefoni är flyttad men jag ser inte knappsatsen i Teams?

När du fått meddelandet om att din flytt är slutförd kan det dröja upp till fyra timmar innan knappsatsen dyker upp i Teams. Dyker den inte upp efter fyra timmar, testa att starta om din dator. Om den fortfarande inte syns har något blivit fel - skicka ett ärende till Servicedesk. 

I samband med flytten fick jag ett e-postmeddelande från Microsoft om Audio Conferencing. Vad är det? 

Det är ett mejl med information om hur du går tillväga om du vill ringa in till ett möte. Du använder då en personlig PIN-kod. 

Kan jag fortsätta att ha Skypemöten efter flytten till Teams?

Nej, efter att din telefoni flyttats till Teams kan du inte använda Skype mer. Du kan ha digitala möten via Teams.

Vad händer med mina inbokade Skypemöten efter att jag flyttats till Teams?

Om du har inbokade möten i Skype kommer dessa konverteras till Teamsmöten. Mötet ligger kvar i din kalender, men istället för ett möte i Skype kommer det vara i Teams.

Vad händer med mina kontakter i Skype?

Dina sparade kontakter i Skype kommer dyka upp under Kontakter i Samtals-fliken i Teams

De kontakter du sparar i Outlook syns även i Teams.

Vad händer med mina grupperingar i Skype?

Dessa kommer också synas under Kontakter i Samtals-fliken i Teams.

I Skype har jag inställt så mina samtal vidarekopplas till min mobiltelefon, hur blir det i Teams?

Om du har den inställningen i Skype kommer den att flyttas med till Teams och det fungerar på samma sätt. Det här går att ändra själv också i samtals-inställningarna i Teams, där kallas det för "Ring även".

Det går däremot inte att ställa in så att när någon ringer ditt mobiltelefonnummer så ringer det också till ditt fastnätsnummer (090-786) i Teams. 

Måste jag vara inloggad i Teams nu?

Ja, på samma sätt som du behövde vara inloggad i Skype behöver du nu vara inloggad i Teams för att vara nåbar och själv kunna ringa telefonsamtal.

Du kan använda både Teams som skrivbordsapp eller Teams via webben. 

Jag är katalogansvarig, förändrar det här hur jag beställer nya och ändrar befintliga anknytningar?

Nej, du beställar nya, ändrar befintliga och tar bort anknytningar som vanligt via tjänsten Telefonianknytning.

Frågor om att ringa i Teams

Jag upplever problem med inkommande samtal, bland annat att jag får missade samtal utan att jag märkt att det ringt. Vad kan jag göra?

Testa att starta om Teams-klienten på din dator.

Kan jag ringa personer utanför organisationen i Teams?

Ja, du som har ett fastnätsnummer (090-786) kan ringa externa samtal via Teams när din telefoni blivit flyttad dit. Gå till Samtals-fliken i Teams och slå in det externa numret du vill ringa.

Kan jag chatta med personer utanför organisationen i Teams?

Ja, när telefonin är flyttad till Teams kan du chatta med externa personer som använder Teams.

Kan jag ringa internationella samtal i Teams?

Ja, om du kunde det tidigare i Skype kan du det nu i Teams också.

Jag är också anställd på regionen och använder Teams även där, hur påverkar det mig?

Du måste vara inloggad i Umeå universitets teamsmiljö för att vara nåbar på ditt Umu-telefonnummer. Om du växlar över till regionens teamsmiljö kommer dina telefonsamtal kopplas till röstbrevlåda, eller dit du valt att det ska kopplas. 

Du kan också logga in på Teams via webben för att vara nåbar. 

Frågor om mobiltelefoni

Hur gör jag för att mitt tjänstemobilnummer ska synas i personalkatalogen?

Kontakta katalogansvarig på din enhet/institution och be hen lägga till ditt mobilnummer i personalkatalogen. 

Jag vill att det också ska ringa till min mobiltelefon när någon ringer mitt fasta nummer (090-786), hur gör jag då?

Då ska du använda inställningen "Ring även" som finns i samtalsinställningarna i Teams.

Jag har problem med att det inte ringer i min Teams-app i mobilen.

Testa att ominstallera appen i din mobiltelefon. 

Elin Sköld
2023-03-13