Konto för externa personer

Umeå universitetet inför en förbättrad och säkrare process för hur externa personer får tillgång till universitetets system. Nu kan du som prefekt eller enhetschef godkänna skapandet av externa konton.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Att skapa ett konto för en extern person innebär att personen får ett Umu-id och därmed kan få tillgång till universitetets system under en begränsad tid. Godkännandet av prefekt eller enhetschefen innebär att personerna identifieras, samt att tilldelningen och hanteringen av behörigheter går rätt till. 

Hur ansöker vi om ett gästkonto?

  1. Personer utanför Umeå universitet som behöver få tillgång till ett gästkonto ansöker med hjälp av Freja eID och anger en värd (en medarbetare på universitetet).
  2. Värden accepterar förfrågan och skriver in inom vilken organisation kontot för den externa personen ska gälla. Värden kan även ansöka om ett konto för den externa personen.
  3. Sedan får chefen på organisationen som värden angett ett mail med en länk till administrationsportalen för kontohantering där chefen antingen kan godkänna eller neka att kontot skapas.

Nuvarande sätt att hantera anknutna finns kvar parallellt. På sikt kommer det nya sättet med godkännandet att helt ersätta det nuvarande.

Manualer

Du behöver logga in för att se manualerna.

 

Sofia Westerlund
2022-11-30