Plan för införande av multifaktorautentisering

Under 2022 kommer multifaktorautentisering successivt införas på universitetsgemensamma system. För att möjliggöra införandet behöver alla anställda och anknutna aktivera multifaktorautentisering på sitt konto.

Den 19 maj aktiveras multifaktorautentisering (MFA) för Humanistiska fakulteten och första steget i införandet är därmed klart. Nästa etapp är att koppla MFA till fler universitetsgemensamma system.

Tidplan

Om du inte har aktiverat multifaktorautentisering innan de här datumen, kommer du inte att kunna logga in i de olika systemen efter respektive vecka de kopplas på. Aktiverar gör du själv med hjälp av en guide.

Vecka 21 (23–29 maj) kommer MFA att aktiveras för

 • Pass.umu.se
 • NyA-webben
 • Selma
 • WebISP
 • Ladok
 • SoleMove
 • e-avrop
 • Survey & Report
 • UmU Play-portalen
 • portalen för Ouriginal (f.d. Urkund)
 • Mentimeter

Vecka 38 (19-23 september) kommer MFA att aktiveras för

 • Canvas
 • Cambro
 • Moodle
 • umu.se
 • Aurora
 • TimeEdit

Vecka 39 (26-30 september) kommer MFA att aktiveras för

 • Zoom

Aktivera MFA

Här kan du som anställd eller anknuten vid Umeå universitet läsa mer om hur du aktiverar multifaktorautentisering på ditt konto.

Aktivera MFA

För dig som prefekt eller chef

Du som prefekt, enhetschef och motsvarande ansvarar för att

 • informera om vikten av multifaktorautentisering ur ett säkerhetsperspektiv
 • alla anställda och de anknutna som behöver tillgång till O365 och andra universitetsgemensamma tjänster aktiverar multifaktorautentisering på sina konton innan slutdatumet för er fakultet.

Som ansvarig kan du via en rapport följa upp hur många som aktiverat inom din enhet eller institution.

Personer som inte aktiverat multifaktorautentisering innan stoppdatumet behöver aktivera multifaktorautentisering innan de kan logga in. Aktiveringen kan fortfarande genomföras av personen själv med hjälp av en guide.

Införandet av multifaktorautentisering på organisationsnivå underlättar införandet av multifaktorautentisering på våra stora universitetsgemensamma system.

Support

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2022-05-25