Tillitsnivåer

För att säkerställa den digitala tryggheten hos alla anställda vid Umeå universitet finns det olika typer av förebyggande åtgärder, en sådan är så kallade "tillitsnivåer". Här beskrivs vad det är och hur det fungerar för dig som är anställd.

Elin Sköld
2023-10-27