Google Apps

Umeå universitet kommer att avveckla Google Apps under hösten 2021. Du som idag använder Google Apps behöver därför flytta ditt material till andra tjänster.

Universitetet kommer att avveckla Google Apps under hösten 2021. Detta då det saknas ett personuppgiftsbiträdesavtal och därmed är det inte möjligt för universitetet att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen. Om du använder Google Apps idag så behöver du välja en annan av universitetets tjänster.

Tjänster för digitalt möten och samarbeten

Mer om beslutet att avveckla tjänsten

Detta behöver du göra

  • Om du ska starta ett nytt digitalt samarbete behöver välja en annan lösning än Google Apps. Umeå universitet har valt Office 365 (Teams, Sharepoint) som tjänst för digitala möten och samarbeten.
    Mer om tjänster för digitala möten och samarbeten
  • Om du idag vidarebefordrar din e-post från din .umu.se-adress till din adress i Google Apps så ska du upphöra med detta.
  • Om du för närvarande använder Google Apps behöver du avsluta din användning och själv flytta dina filer. Du kan använda tjänsten Google Takeout för att exportera din data från Google Apps inför en flytt till förslagsvis Office 365.
    Exportera dina filer med Google Takeout

Skyddsvärde

Lagra inte information med betydande eller högt skyddsvärde i Google Apps eller Office 365

Det är inte lämpligt att lagra information med betydande eller högt skyddsvärde i Google Apps eller Office 365. Det innebär exempelvis att du inte får lagra integritetskänsliga/känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information där. Det innebär exempelvis: information om hälsotillstånd, uppgifter om lagöverträdelser, värderande uppgifter från utvecklingssamtal, anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning. Personnummer räknas som integritetskänslig personuppgift.

Läs mer om personuppgifter

Om du vill lagra och hantera information med betydande eller högt så använder du tjänsten Skyddade dokument.

Har du frågor om informationssäkerhet och lagring av filer? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktion via Servicedesk.

Support

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2021-06-11