Tillägg i Office 365

För att du ska kunna vara säker på att tjänsterna i Office 365 är säkra att använda så behöver alla eventuella tillägg i Office 365 genomgå en granskningsprocess. På denna sida hittar du mer information om granskningsprocessen och information om godkända och icke godkända tillägg.

För att du ska kunna vara säker på att de tjänster du använder i Office 365 är säkra att använda så finns det en granskningsprocess för tillägg i Office 365. Granskningen tar fasta på ett antal olika perspektiv och frågor, exempelvis frågor om teknik, säkerhet och juridik. När granskningen är genomförd tas ett beslut om att godkänna eller neka tillägget.

Granskningsprocess för tillägg

Granskningsprocessens söker svar på frågor som:

  1. Vilket problem ska tillägget lösa? Hur ser behovet ut?
  2. Hur många har användning av tillägget?
  3. Finns det alternativa tjänster med liknande funktionalitet (som universitetet redan har tillgång till)?
  4. Behövs tillägget för ett externt samarbete (exempelvis andra universitet, EU-samarbeten)?
  5. Krävs en licens för att använda tillägget?

I många fall behöver det också göras en risk- och sårbarhetsanalys och en kontroll av var data lagras och hur data hanteras. Detta för att universitetet ska kunna säkerställa att data lagras och hanteras på ett korrekt sätt enligt Dataskyddsförordningen.

Mer om informationssäkerhet

Support

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2021-05-18