Samarbetsytorna har avvecklats

Samarbetsytorna och Mina dokument på Aurora avvecklades till 30 juni 2021. Universitetet använder i första hand Office 365 för att samarbeta, kommunicera, lagra och dela filer. Handbok för utbildningsfrågor och Chefshandboken har flyttat till Aurora.

Jag vill ha tillgång till filerna från min samarbetsyta

Samarbetsytorna avvecklades till 30 juni 2021. I samband med att läsläget infördes så togs en kopia av allt innehåll som då fanns kvar. Materialet är sparade i enkla filformat, det vill säga i format som exempelvis Word, Excel eller dylikt. Med andra ord ett format som inte går att återställa till en samarbetsyta i Sharepoint.

Om du vill ha tillgång till filerna från din samarbetsyta, skicka ett ärende till Servicedesk. 

Mina dokument

Tjänsten Mina dokument (en del av Sharepoint 2013) avvecklades till den 30 april 2021. Om du söker en lösning för lagring av filer så rekommenderar vi någon annan av våra tjänster.

Guide för fillagring

Handbok för utbildningsfrågor och Chefshandboken har flyttat in i Aurora

Samarbetsytan Handbok för utbildningsfrågor återfinns nu under ingången Utbilda och forska och underrubriken Stöd till utbildning. Där hittar du stöd och hjälp oavsett det handlar om att planera och genomföra utbildning eller om det handlar om de studieadministrativa systemen

Även Chefshandboken har fått en översyn och flyttat in i Aurora och delats upp i två delar:

  • För dig som är chef. Här finns information specifikt för dig som är chef, om chefsrollen, arbetsgivaransvaret, ekonomisk styrning och uppföljning och nyheter som riktar sig till dig som chef.
  • HR-guiden. HR-guiden är till för dig som är prefekt/chef med personalansvar eller jobbar som administratör inom personalområdet. Här finner du aktuell och anpassad information om ansvar och arbetsuppgifter inom HR.

Stöd och hjälp Office 365

Vanliga frågor och svar om Office 365 i Manual.

Office 365, Manual

Här ställer vi frågor, hjälper varandra och delar tips och tricks om Office 365.

Användarforum för Office 365

Du kan också kolla efter instruktioner på Microsofts webbplats.

Hjälp och utbildning, Office 365

Support

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2022-01-17