Anmäla IT-kontaktperson

Logga in för att se mer information på denna sida.

Nu är det dags att utse vem som ska vara er IT-kontaktperson för nästa år under 2020. Det är något som görs varje år, och du har möjlighet att utse en ny person eller förlänga mandatet för den som varit IT-kontaktperson hittills.

En översyn av rollbeskrivningen har gjorts och finns under rubriken Vad innebär rollen. 

Anmälan kan med fördel göras under december eller snarast möjligt under januari 2020, inför inbjudan till första mötet med It-kontaktpersoner.

Logga in för att fylla i formuläret

Vad innebär rollen?

Anja Axelsson
2020-02-24