Digitala möten

Här hittar du information om de IT-verktyg och tjänster du kan använda för att ha möten och samarbeta på distans.

Genom att mötas via ett digitalt möte istället för att resa bidrar du till alla tre aspekterna av hållbar utveckling, det vill säga minskad miljöpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp, ekonomiska besparingar och sociala fördelar som bland annat tidsbesparing.

Vilken lösning ska jag välja?

Umeå universitet har flera system som kan användas för digitala möten. Antal mötesdeltagare och vad som ska ske under mötet har betydelse för vilken lösning som passar bäst.

Microsoft Teams

Teams är ett socialt samarbetsverktyg som grupper kan använda för att organisera sig, prata med varandra och samarbeta i olika former. Teams är en applikation i Office 365. Alla anställda har tillgång till Office 365 från Microsoft genom att logga in med sitt Umu-id och lösenord.

I Teams kan du chatta eller ha videomöte med hela eller delar av teamet, du kan även bjuda in externa gäster till ett möte.

Mer om Teams

Skype

Skype för företag rekommenderas för att chatta och ha möten med kollegor i organisationen. När du bjuder in till ett Skype-möte med flera deltagare kan även de som inte har Skype ansluta till mötet via sin mobil eller dator var de än befinner sig i världen.

Mer om Skype

Videokonferens

En lokal med fast videokonferensutrustning rekommenderas för undervisning och möten där man är fler än två parter eller har höga krav på interaktivitet. På Umeå universitet finns ett tiotal bokningsbara lokaler med fast videokonferensutrustning (Cisco och StarLeaf).

Mer om videokonferens

Zoom

Zoom rekommenderas för undervisning, föreläsning och möten med studenter samt personer utanför Umeå universitet. Zoom är också möjligt att använda för studenter utan att en anställd bjuder in till ett möte. Zoom stödjer även funktionalitet för ökad studentaktivitet.

Mer om Zoom

Extra utbildningar i Zoom

Undervisa online

De verktyg som finns för dig som vill börja undervisa online hittar du under Utbildning och forskning, Undervisa online.

  Teams Skype Videokonferens Zoom
Jag vill ...        
Ha ett ljud- och videosamtal x x x x
Chatta x x  
Visa presentation/dela datorskärm x x x
Dela filer under mötet x x  
Hantera deltagare under pågående möte x x
Ha en återanvändbar mötesadress (URL)  x  x x
Att studenter ska skapa möten  x    
Aktivera mötesdeltagare  x    
Ringa ett utgående samtal   x x  
Spela in mötet  x x x
Styra insläpp till mötet x x (x) x
Anslutning        

Ringa in till mötet via telefon

  x x

Filma eller livesända föreläsningar

Behöver du hjälp med att filma föreläsningar för att använda i din undervisning? Eller livesända från en föreläsning?

Kontakta Kommunikationsenhetens Inhousebyrå inhousebyran@umu.se så berättar vi mer

Det finns några salar med fast utrustning för inspelning och direktsändning. Dessa bokas via Infocenter, teknikerhjälp ingår. 

Bakgrund

Umeå universitet vill minska utsläppen från resor och transporter. Inom ramen för Resfria möten i myndigheter – REMM arbetar universitetet för att öka andelen digitala möten och sänka ribban. Digitala möten kan vara både kostnadseffektiva och tidseffektiva. Prova du med!

Relaterad information

Teams: Chatta, ha videomöten, dela och få åtkomst till filer.

Skype: Röstsamtal, videosamtal, chatt, visa dokument och presentationer

Zoom: Videokonferens- och e-mötestjänsten (ersätter Adobe Connect)

Videokonferens

Frida Fjellström
2020-06-30