Digitala möten

Ett digital möte är ett mötesalternativ där du kan kommunicera ansikte mot ansikte med dina studenter eller kollegor runt om i världen, utan att lämna campus.

Umeå universitet uppmuntrar dig som anställd att välja den tjänst som bäst passar dina behov. Exempelvis kan Skype för företag användas för att chatta med kollegor i organisationen. När du bjuder in till ett Skype-möte med flera deltagare kan även de som inte har Skype ansluta till mötet via sin mobil var de än befinner sig i världen, medan du i Zoom kan dela in mötesdeltagarna i mindre diskussionsrum under pågående möte. Zoom är också möjligt att använda för studenter utan att en anställd bjuder in till ett möte.

Här laddar du ner Skype för företag till din dator. Läs mer här

Något du undrar? Kontakta:
Arne Vedefors, IT-enheten
090-786 68 88
arne.vedefors@umu.se

Intervju med David om digitala möten

Så här gör du!

Vi har delat in informationen i tre kategorier för att det ska vara lättare att hitta informationen du söker.

Bakgrund

Umeå universitet vill minska utsläppen från resor och transporter. Inom ramen för Resfria möten i myndigheter – REMM arbetar universitetet för att öka andelen digitala möten och sänka ribban. Digitala möten kan vara både kostnadseffektiva och tidseffektiva. Prova du med!

Relaterad information

Här finns mer bra saker att läsa...

Skype för företag: röstsamtal,
videosamtal, chatt, visa dokument och presentationer

Zoom: videokonferens- och
e-mötestjänsten (ersätter Adobe Connect)

Videokonferens

Fler resfria möten i tjänsten

Riktlinjer kring resor, möten och energianvändning

Ida Åberg
2020-01-28