E-post för anställda

Som anställd vid Umeå universitet måste du ha en e-postadress kopplad till universitetet. Adressen får du när du anställs till universitetet. För att din e-post ska fungera så bra som möjligt bör du använda Outlook, också om du har Mac.

Alla anställda vid Umeå universitet ska ha en e-postadress som ska användas för e-postkommunikation inom anställningen. 

Alla användare har 2 GB lagringsyta som kan utökas vid behov.

E-postadressens sammansättning

Din e-postadress skapas utifrån ditt namn så som det är inlagt i personalsystemet. Om du har flera för- eller efternamn får du välja hur de ska användas. Du som har dubbelnamn där namnen sitter ihop med bindestreck kommer få en e-postadress enligt förnamn-förnamn@umu.se.

Så byter du din e-postadress

Om du har bytt namn och vill ändra din e-postadress ska du först kontakta den som är personalansvarig på din institution eller enhet. Den personalansvariga ändrar namnet i personalsystemet.

Därefter kontaktar du den som är katalogansvarig på din institution eller enhet som kan ändra din e-postadress.

Om du råkar radera viktig e-post

Om du använder Outlook kan du återskapa mejl som raderats av misstag. Det raderade mejlet hamnar då i papperskorgen, varifrån det går att återskapa meddelandet. Om du har tömt papperskorgen finns informationen ändå kvar på servern i 30 dagar. Instruktioner för hur du återställer raderad e-post finns i Manual.

Återställande av raderad e-post

Primär och sekundär adress

Den e-postadress du har enligt modellen förnamn.efternamn@umu.se är din primära adress. Det innebär att den adressen visas på till exempel webben och i de flesta av universitetets IT-system. Du kan också ha en sekundär adress som kommer att synas på din profilsida i personalkatalogen, men inte i något av universitetets IT-system. Om du byter primär adress kan du fortfarande ta emot e-post på din gamla adress, ungefär som eftersändning. För att den ska fungera ska din nya primära adress läggas till den gamla, utan att den gamla raderas.

Ett byte av primär adress påverkar andra IT-system och tjänster och i vissa fall måste du uppdatera några saker manuellt för att allt ska fungera som det ska.

Redigering i Aurora

Om du är redaktör i Aurora kan ett byte av primär e-postadress påverka dina behörigheter att redigera sidor i Aurora/Episerver. Det innebär rent konkret att du inte längre får fram fliken uppe i högra hörnet när du har loggat in. Kontakta Servicedesk för att få tillbaka din behörighet.

E-postlistor i Sympa

Om du skickar e-post med Sympalistor behöver du uppdatera alla Sympalistor med din nya primära e-postadress. För listor där du är mottagare behöver du inte ändra något förrän din gamla adress helt raderas från Personaladministrationen.

Mer om e-postlistor

E-postsignatur

Kom ihåg att uppdatera din e-postsignatur med den nya adressen. Detta gör du i den e-postklient (Outlook eller liknande) som du använder.

Support och mer information

Om du behöver hjälp med din e-post hänvisas du i första hand till Manual. Om du inte hittar det du söker där kan du kontakta Servicedesk.

Arkivera mail i Outlook 2016

Anja Axelsson
2020-06-29