Inloggningar till system

För att kunna se listan med länkar till universitetets gemensamma webbaserade system behöver du logga in i Aurora.

Du hittar länken "Logga in" i fönstrets övre högra hörn.

Support

För teknisk support eller leveransfrågor kontaktar du universitetets Servicedesk.
Telefon: 090 - 786 63 00

Elin Sköld
2020-06-25