Box avvecklas och behöver ersättas under 2020

Avtalet för lagringstjänsten Box går ut vid årsskiftet 2020/2021. Den tjänst som universitetet erbjuder för lagring av egna filer är OneDrive.

Hålltider för avvecklingen av Box:

  • Den 31 oktober flyttas alla filer och dokument som lämnats kvar i Box över till lokal lagring vid universitetet. Du som har kvar data i din Box efter detta datum kommer inte längre själv åt filerna i din Box. Ta kontakt med Servicedesk för att få åtkomst till dina filer.
  • Den 31 december 2020 löper avtalet med Box ut. Alla filer ska vara flyttade till godkända lagringsalternativ och alla konton ska ha avslutats.

Varför avvecklas Box?

Just nu har universitetet tillgång till två tjänster för lagring av filer - Box och OneDrive. Universitetet gör en stor årlig besparing genom att avveckla Box. Den viktigaste anledningen varför Box avvecklas är dock för att tjänsten inte uppfyller vissa säkerhetskrav som handlar om att tjänsten ligger utanför Europa.

Hantera och lagra informationen säkert

Du måste säkerställa att du lagrar och hanterar din information på rätt sätt och i rätt tjänst.

I Office 365 ska du lagra och hantera arbetsmaterial och information som är icke skyddsvärd eller skyddsvärd, till exempel som inte innehåller känsliga personuppgifter eller sekretess.

Har du frågor som gäller informationssäkerhet och lagring? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktion via Servicedesk.

Kontakta Servicedesk om du har frågor

Om du har frågor om hållpunkterna eller vill diskutera hur du kan lösa eventuella problem som uppstår på grund av detta är du välkommen att höra av dig till Servicedesk.

Support

För teknisk support eller leveransfrågor kontaktar du universitetets Servicedesk.
Telefon: 090 - 786 63 00

Elin Sköld
2020-11-02