REDCap - Datainsamling vid forskningsstudier

REDCap är en webbaserad tjänst för datainsamling vid forskningsstudier. Den hjälper dig som forskare att samla, lagra och rapportera kliniska forskningsdata.

Tjänsten ger dig som forskare tillgång till casereport-formulär, datainsamling i realtid och möjlighet till dataverifiering/signatur, samt möjlighet att upprätta en kalender för att schemalägga och övervaka steg i studien.

Formulären skapar du själv i Redcap. Formulären kan skickas ut som enkäter eller besvaras direkt i systemet. Det finns också möjlighet att göra enklare regler för vilka frågor som ska besvaras. Systemet stödjer även att variabler kan räknas fram utifrån redan ifylld data, till exempel BMI. Slutligen kan man från systemet exportera insamlat data till analysverktyg såsom SPSS, STATA, R, Excel, mm.

Det finns även stödfunktioner för randomisering, rapporter av olika slag samt statistik över användandet.

Kostnad

Tjänsten kostar 3000 kronor per månad för varje enskild studie.

Beställning

Fyll i beställningsblanketten för att beställa ett projekt i Redcap. Vid beställning kan projektet baseras på ett antal template som finns framtagna. Detta görs i samråd med ITS och beställare.

Logga in i tjänsten

För att kunna logga in i Redcap behöver du ha ett Umu-id som kan hantera flerfaktorautentisering (MFA).

Mer om multifaktorsautentisering (MFA)

Behörigheter

Behörigheter till din studie kan sättas på individnivå eller genom att skapa roller i din studie som användare kopplas till. Om studien ska bedrivas på flera orter(sajt) så kan användare också kopplas till en ort (DAGs) vilket innebär att man bara kan se data från sin egen sajt.

Lagring och backup

Systemet är installerat på serverar som finns vid Umeå universitet. All data som lagras sker också på våra serverar. Backup sker dagligen av systemet.

OBS! Backup sker på hela systemet för att kunna användas vid akutläge. Om du "tappar" data i din studie så går det att läsa tillbaka enskilda studier från ett givet datum men detta är en nödåtgärd som i så fall bekostas av studien då det innebär väldigt mycket arbete att återställa bara en studie till ett givet datum.

Konsulting

ITS kan erbjuda viss konsulting inom Redcap. Exempelvis projektutbildning och best-practice för olika typer av studier.

Elin Sköld
2020-03-25